Dátum: 2. júna 2023 Autor: SITA Komentáre: 1
Výstavba električkovej trate do Petržalky má byť ukončená v septembri 2024

Výstavba električkovej trate do bratislavskej Petržalky má byť v zmysle harmonogramu ukončená koncom septembra 2024. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková. „Zámerom oboch strán je, aby výstavba električkovej trate v Petržalke napredovala a električka začala jazdiť v priebehu leta 2024,“ doplnila.

Ako dodala, mesto má so zhotoviteľom podpísaný dodatok k zmluve, ktorého súčasťou je metodika založená na priebežnom prepočítavaní cien za kľúčové materiály použité počas celej realizácie stavby na kvartálnej báze spätne. Aktuálna cena sa teda prepočítava priebežne počas celého trvania prác. „Nakoľko ceny materiálov nie sú fixné, môžu sa počas trvania stavby meniť, nie je možné vopred na celé zvyšné obdobie realizácie stavby stanoviť jednu percentuálnu mieru zdraženia a stanoviť konečnú navýšenú sumu za celé dielo, v porovnaní s pôvodnou vysúťaženou cenou,“ doplnila hovorkyňa.Aktuálne na celom koridore stavby realizujú zvyšné prekládky inžinierskych sietí a zabezpečujú ich ochranu, ako aj násypy zo štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy. „V časti stavby od Bosákovej po Betliarsku bola realizovaná konštrukcia električkového spodku a odvodnenie,“ konštatuje magistrát s tým, že v úseku medzi križovatkami Jantárova – Lietavská a Jantárova – Betliarska bude vybudovaný bajpas, teda obchádzková trasa. Doprava bude odklonená z dôvodu prepojenia úsekov novej trate, ktoré križujú terajšiu cestu, a vybudovanie nových križovatiek a cestnej komunikácie.Pri Farskom kostole Sv. rodiny pokračujú práce na budovaní mostného objektu, realizujú mostné opory a pomocnú konštrukciu, čiže dočasnú oporu mostného telesa. Na tomto úseku aktuálne operuje vysoký žeriav. Združený most cez Chorvátske rameno na Rusovskej ceste je v druhej fáze zakladania a realizácie spodnej stavby. Stavba konštrukcie sa už posunula do priestoru bývalého premostenia ramena, ktoré bolo medzičasom odstránené. Na budúcom obratisku Janíkov dvor pokračujú práce na hrubej stavbe meniarne a sociálnych priestorov pre vodičov, vybudované boli stropy a steny.

Výstavbu predĺženia električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov Dvor spustilo hlavné mesto odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka koncom novembra 2021. Celková zmluvná hodnota zákazky bola takmer 74,6 milióna eur bez DPH, väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke 3,9 kilometra a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek a šesť kilometrov segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.


1 people reacted on this

Pridaj komentár