Editoriál:

Návrat do všedných dní?

KATARÍNA HANZELOVÁ

Uplynulé tri mesiace sme všetci prežívali s menšími, či väčšími ťažkosťami, s ktorými sme sa museli nejakým spôsobom vyrovnať. Frustrácia spôsobená izoláciou nielen od okolia, ale často aj od svojich najbližších bola pre nás neľahkou skúškou odolnosti a prispôsobivosti sa novým skutočnostiam. Tie nekonečné dni a týždne nám síce veľa vzali, ale na druhej strane aj mnoho dali. Nejeden z nás objavil v sebe umelca, kuchára, ktorý by si zaslúžil Michelinskú hviezdu a to dokonca aj tí, ktorí pristupovali k sporáku pocitom, že si práve plnia bobríka odvahy.

Nuž korona, dala, aj vzala a zdá sa, že ustupuje, aspoň na nejaký čas. No aj keď sa opäť vráti, už nás tu nenájde bezmocných a rozpačitých, ale pripravených a vyzbrojených skúsenosťami, ako si v časoch takejto krízy poradiť. Za náš úspešný boj s epidémiou ďakujeme tým, ktorí nás v týchto ťažkých chvíľach podržali nad onou povestnou hladinou paniky a vďaka ktorým sme sa neutopili vo vlastnom strachu.Určite k nim patrí aj profesor Vladimír Krčméry, ktorého ste navrhli na laureáta ocenenia Osobnosť Bratislavy a my sme sa s tým radi a bez výhrad stotožnili.

Pandémia je v týchto chvíľach na ústupe a naše mesto sa opäť prebúdza do svojho zvyčajného tempa. Čoskoro sa opäť stretneme na podujatiach Kultúrneho leta, či pri poznávaní tých najkrajších zákutí Bratislavy. Tie vám predstavujeme aj na stránkach Bratislavy. My sme navštívili krásny Devín a pozývame vás prechádzku týmto nádherným idylickým miestom, plnom histórie novšej, ale aj tej najstaršej.