Tiene slnečnej jari

Zdá sa, že náš svet neprežíva práve svoje hviezdne obdobie. Naopak, nachádza sa v kritickom bode, keď každý deň môže priniesť čosi osudové, odkiaľ sa už nebude dať vrátiť späť. Samozrejme, mám na mysli vojnu na Ukrajine, ktorá dennodenne prehodnocuje naše priority, pričom tie najelementárnejšie sa ukazujú byť ako tie najdôležitejšie. Možno to takto ešte necítime na vlastnej koži. No vidíme to na vlastné oči. Cítime s utečencami z Ukrajiny, no čo je dôležitejšie, nielenže nás dojímajú ich pohnuté osudy, ale dokázali sme zmobilizovať a poskytnúť im útočisko v našej, zatiaľ bezpečnej, krajine. Práve takéto existenčné situácie, na ktoré nikto z nás nebol a ani nemohol byť pripravený, sú dokonalou previerkou charakterov. Myslím, že sme v tejto skúške obstáli. Ukázali sme, že máme srdce na správnom mieste a dokážeme nezištne pomôcť tým, ktorí to práve v týchto dramatických chvíľach najviac potrebujú.
No pritom nezabúdame ani na naše vlastné problémy a snažíme sa aj v týchto temných dňoch, týždňoch a mesiacoch nájsť svetlo a radosť, ktoré vždy pomáhali prekonávať krízové časy.
A práve tie radostnejšie a krajšie momenty vám prinášame aj v tomto vydaní Metropoly. Vstupujeme už do desiateho ročníka recitačnej súťaže – Návraty poézie – o cenu Andreja Sládkoviča, ktorá sa v priebehu svojej existencie vypracovala na jednu z najprestížnejších na Slovensku. Sme šťastní, že sa z roka na rok hlási čoraz viac mladých recitátorov, ktorých oslovilo slovo básnika a svoj talent dokazujú v jeho interpretácii. Možno sa s našimi malými interpretmi, pre ktorých je práve táto súťaž akousi štartovacou čiarou do života, stretneme po rokoch ako s osobnosťami Bratislavy a spolu sa budeme tešiť z ich úspechov, ktorými zviditeľnia nielen naše mesto, ale i celú našu krajinu.
Toto všetko, ale aj mnohé iné informácie z nášho mesta vám prinášame na stránkach Metropoly a veríme, že vám ňou spríjemníme tieto krásne, zároveň však aj pomerne ťažké jarné dni.

Príjemné čítanie a krásny mesiac začínajúcej jari vám želá
Katarína Hanzelová