Šéfredaktorka - Katarína Hanzalová

Keď radosť vystrieda žiaľ

Február nám jasne ukázal, aký zložitý vie byť život. V priebehu pár dní nás dokáže zhodiť z výšin eufórie do hlbín strachu a smútku. Ešte v polovici me­siaca sme s nadšením sledovali olympijské dianie a tešili sa zo „zlatej“ Petry Vlhovej či z fenomenálneho výkonu našich hokejistov, ktorí z Pekingu priniesli historicky prvú cen­nú medailu pre Slovensko. Vzápätí však radosť vystriedal šok z diania za našou východnou hranicou.

Dvadsiaty štvrtý február 2022 vstúpi do dejín ako jeden z najtragickejších a najtem­nejších dní v dejinách Európy. Zobudili sme do vojny, ktorej sme sa síce už dlhú dobu obávali, no dúfali sme, že k nej napokon nedôjde. Omyl. Ruská armáda prekročila hranice svojho západného suseda, Ukra­jiny, a svet sa zmenil o 180 stupňov. Naša generácia, ktorá vojnu poznala len z učebníc dejepisu či rozprá­vania predkov, stojí odrazu zoči voči tomuto strašnému dianiu.

Nikto z nás v tejto chvíli netuší, ako bude konflikt gradovať a v čom bude jeho pointa. Všetci však dúfame, že napokon zavládne mier, samo­zrejme, na báze spravodlivosti.

Zatiaľ nám zostáva len čakať. Aj napriek tejto kritickej situácii život v našej krajine a v našom meste pokračuje svojím tem­pom. Tak je to aj v našej redakcii, kde sme pripravili váš obľúbený mesačník nabitý informáciami z kultúrneho i spoločenského diania v Bratislave.

Odštartovali sme ďalší ročník čitateľskej ankety Osobnosť Bratislavy a predsta­vujeme prvú laureátku na toto ocenenie. Zmapovali sme hokejový ošiaľ, ktorý zavládol v uliciach mesta pri vítaní našich bronzových hokejistov po návrate z Pekin­gu. A nájdete tu aj mnohé ďalšie zaujímavé aj užitočné informácie, ktoré vám, aspoň dúfame, spríjemnia život v týchto neľah­kých, priam osudových časoch.

Príjemné čítanie a čo možno najviac krásnych dní vám želá

Katarína Hanzelová