Šéfredaktorka - Katarína Hanzalová

Čaro jesenných dní

Leto so svojimi horúcimi dňami je už za nami. Naplno sme vhupli do jese­ne s jej krásnymi, ale aj sychravými chvíľami, ktoré majú tiež svoj jedinečný pôvab.

Potešiť nás však vedia nielen hrejivé lúče stále skúpejšieho slnka, ale aj podujatia, ktoré sme pripravili a na ktorých sa spolu s vami tak radi stretávame.

Len pred niekoľkými dňami vyvrcholila v Banskej Bystrici celoslovenská recitačná súťaž, ktorá pred jedenástimi rokmi začala ako jedna z akcií nášho mesačníka – Návraty poézie o Cenu Andreja Sládkoviča. Sme naozaj šťastní, keď vidíme, ako sa do tejto súťaže hlási čoraz viac mladých ľudí a spolu s veršami básnikov deklarujú aj svoj vzťah k slovenskej poézii. Po tých rokoch môžeme naozaj povedať, že podujatie napĺňa svoje ambície – popri záujme o umelecký prednes prebudiť aj patrio­tizmus, ktorý, ako veríme, drieme v každom z nás.

Jeseň je však nielen ročné obdobie, ale aj životná etapa, ktorej sa takmer nikto z nás nevyhne. S veľkým záujmom sme prijali od vás, čitateľov, návrh oceniť prestížnou ce­nou Osobnosť Bratislavy MUDr. Leopoldínu Scheidovú, ktorá onedlho oslávi už svoje deväťdesiate narodeniny. Je to skutočne vzácny človek a veríme, že rozhovor, ktorý sme s ňou pri tejto príležitosti urobili, nielen zaujme, ale mnohých aj inšpiruje.

V októbrovom vydaní Metropoly priná­šame aj vašu obľúbenú rubriku História, veľa zaujímavých informácii o aktuálnom dianí v našom meste a nevyhli sme sa ani hádam tomu najvážnejšiemu problému, ktorý trápi každého z nás: ako je Bratislava pripravená na tretiu vlnu pandémie, ktorá už opäť naberá na sile.

Príjemné prežitie jesenných dní v spoločnosti Metropoly vám praje

Katarína Hanzelová


Metropola 2021

Metropola 9/2021 | Metropola 7-8/2021 | Metropola 6/2021 | Metropola 5/2021 |Metropola 4/2021 | Metropola 3/2021 | Metropola 1-2/2021

Metropola 2020

Metropola 11-12/2020 | Metropola 9-10/2020 | Metropola 7-8/2020 | Metropola 6/2020 | Metropola 3/2020 | Metropola 2/2020