Dátum: 15. decembra 2022 Autor: SITA Komentáre: 2
Električka do Janíkovho dvora v Petržalke by mala začať premávať v roku 2024

Električka do Janíkovho dvora v bratislavskej Petržalke by mala začať premávať v roku 2024. Vyplýva to z informácie o aktuálnom stave projektu predĺženia električkovej trate do Petržalky, ktorú na dnešnom zastupiteľstve vzali na vedomie bratislavskí mestskí poslanci. K pôvodnej zmluve o dielo uzatvorilo mesto so zhotoviteľom dva dodatky, prvý sa týkal zmeny počtu členov konzorcia, nakoľko jeden z členov požiadal o ukončenie spolupráce. Druhý dodatok sa týkal spôsobu priebežnej úpravy ceny diela, z dôvodu zvyšovania cien prác a materiálov.

Projekt dosiahol v októbri tohto roku kladné odporúčanie JASPERS ((poradný orgán Európskej komisie zodpovedný za posúdenie kvality prípravy projektu, pozn. SITA). Po odsúhlasení poradným orgánom EK podalo mesto žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ku ktorej aktuálne prebieha odborné hodnotenie. Výhľad na podpis zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku je podľa mesta v januári 2023. Magistrát ďalej skonštatoval, že v rámci výstavby električkovej trate do Petržalky nebol dodávateľom splnený míľnik číslo 2, z tohto dôvodu mesto uvažuje o penalizácii.

Primátor Matúš Vallo poznamenal, že v príprave je nové fázovanie projektu, ktoré predstavia v najbližších týždňoch. „Dnes už je jasné, že projekt budeme dokončovať v roku 2024 a električka začne premávať pravdepodobne v druhej polovici roku 2024,“ uviedol.

Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka 18. novembra 2021. Stavba mala byť pôvodne dokončená do konca roka 2023, zmluvná hodnota zákazky bola v čase podpisu zmluvy takmer 74,6 mil. eur bez DPH. Projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke 3,9 kilometra a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek a šesť kilometrov segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.

2 People reacted on this

  1. Električkovú trať a depo v Petržalke začali stavať v roku 1987. Mesto vykúpilo rodinné domy v Janíkovom dvore. Postavilo tam depo. Pred depom zatľkli piloty hlboko do zeme, potom ich vytiahli a zatľkli piloty o pár metrov ďalej. Depo zase zbúrali. Developer tam ide stavať polifunkčé domy. A čakáme a čakáme na Dokončenie trate. Dožijeme sa ?

Pridaj komentár