Dátum: 5. mája 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Metropolitný inštitút predstavil výsledky participácie k obnove Trhoviska Miletičova

Najväčší problém trhoviska vidia ľudia podľa prieskumu v dlhodobo zlom technickom stave a hygiene.

Trhovisko Miletičova v bratislavskom Ružinove čaká veľká obnova. Ako informovala Annamária Ondrejková z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), skôr ako začnú s obnovou trhoviska, ktoré funguje už viac 50 rokov, MIB zistil cez participatívny proces, čo od Miletičky ľudia očakávajú. Mestská časť Ružinov nadviazala vlani spoluprácu s MIB, aby trhovisko postupne prešlo komplexnou rekonštrukciou. Participatívny proces je prvým krokom, nasledovať bude zastrešenie architektonickej súťaže odborníkmi z MIB.

MIB sfinalizoval záverečnú správu z participácie, do ktorej sa zapojilo približne 2 500 Bratislavčanov, 43 predajcov a deväť odborníkov na trhy. „Všetky zistenia sú spracované vo forme novín s infografikou a v najbližšom čase sa výtlačky objavia aj na trhovisku,“ uviedla Ondrejková. Ako dodala, z prieskumu vyplynulo, že najväčším problémom trhoviska je jeho dlhodobo nevyhovujúci technický stav a hygiena. „Pre nedostatok základnej technickej infraštruktúry predajcovia improvizujú pri predaji a príprave produktov často aj na úkor hygieny a netriedeného odpadu,“ dodala Ondrejková s tým, že nedostatok základnej infraštruktúry vrátane bezbariérových verejných toaliet a orientačného systému prispieva k zníženému pocitu komfortu či bezpečnosti.

Metropolitný inštitút predstavil výsledky participácie k obnove Trhoviska Miletičova

Medzi najvernejších zákazníkov trhoviska podľa prieskumu patria seniori, ktorí sem chodia nakupovať okrem ovocia a zeleniny aj cenovo dostupné oblečenie. „Sedem z desiatich opýtaných povedalo, že Miletičku navštevuje celý život a je to pre nich dôležité miesto,“ poznamenala Ondrejková. Ako dodala, najväčší záujem je o lokálne produkty (88 percent), ale silný dopyt je aj po výrobkoch z medzinárodnej kuchyne (58 percent). „Nadpolovičná väčšina respondentov v dotazníku uviedla, že si vytvorila väzbu na konkrétneho predajcu,“ doplnila.

Počas leta 2021 sa uskutočnilo socio-priestorové mapovanie. V čase uvoľňovania opatrení a zlepšení pandemickej situácie v rámci prieskumu realizovali Deň na Miletičke. „Široká verejnosť bola zapojená prostredníctvom online a offline dotazníka v troch jazykových mutáciách (slovenská, anglická, vietnamská). Prostredníctvom individuálnych rozhovorov bola do procesu zapojená odborná verejnosť z radov lokálnych farmárov, kurátorov trhovísk, miestnych aktivistov, umelcov či dlhodobých návštevníkov trhoviska,“ vysvetlila Ondrejková. Počas celého procesu MIB komunikoval so zástupcami a mestskej časti Ružinov a správcom Trhoviska Miletičova.

„Celý výstup z participácie sme prezentovali zástupcom aj poslancom mestskej časti Ružinov v polovici apríla a ako ďalší krok sme odporučili mestskej časti dať vypracovať ekonomickú overovaciu štúdiu, ktorá ukáže, aký rozsah investície si trhovisko žiada. Náš výstup bude primárne podkladom pre zadanie urbanisticko-architektonickej súťaže, a rovnako ho môžu využiť zástupcovia a prevádzkovateľ Trhoviska Miletičova, či odborníci, ktorí budú spracovávať ekonomickú overovaciu štúdiu,“ priblížil riaditeľ MIB Ján Mazúr.

MIB navrhol tiež niekoľko efektívnych rýchlych zásahov, ktoré dokážu pomôcť Miletičke už dnes. Patrí medzi ne zriadenie lacných skladových priestorov, aktualizácia webovej stránky, doplnenie lavičiek a cyklostojanov, zredukovanie vizuálneho smogu, zriadenie sociálnej služby, vytvorenie podmienok pre triedenie odpadu či sprehľadnenie navigačných tabúľ v rámci trhoviska.


Záverečná správa z participatívneho procesu

V záverečnej správe z participatívneho procesu na Miletičke vysvetľuje, čo je najdôležitejšie pre ľudí, ktorí trhovisko Miletičova pravidelne navštevujú, alebo aj pre ľudí, ktorí tam predávajú svoje produkty. Tieto dáta spolu s informáciami od odborníkov spoločne vytvárajú komplexný obraz nielen o tom, čo sa má na trhovisku zlepšiť, ale aj čo robí trhovisko jedinečným a zaujímavým.


Viac na MiB.sk

Pridaj komentár