Dátum: 20. marca 2024 Autor: SITA Komentáre: 0
Mestská polícia zintenzívňuje kontroly e-kolobežkárov

Zákon o povinnom zmluvnom poistení (PZP) motorových vozidiel čakajú zmeny. Ministerstvo financií vypracovalo novelu zákona, ktorú v stredu schválil vládny kabinet. Ide o transpozíciu eurosmernice. Ide najmä o zavedenie povinných poistiek na elektrokolobežky, ako aj o odškodňovanie poškodených po nehodách v prípade, že poisťovňa sa dostane do platobnej neschopnosti. Taktiež by sa mala upraviť minimálna výška poistného plnenia, resp. zvýšenie maximálnych limitov poistného krytia. Malo by sa zmeniť aj neprimerané uplatňovanie si regresov poisťovateľov voči poisteným. Účinnosť sa navrhuje 1. augusta 2024.

Ako po rokovaní vlády doplnil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), maximálne limity v rámci škôd na zdraví sa zvýšia z 5,24 mil. eur na 6,45 mil. eur. V rámci škôd na majetku sa limity zvýšia z 1,05 mil. eur na 1,3 mil. eur.

Ak napríklad klienti neskoro zaplatia poistné a stále im platí, tak poisťovne doposiaľ regresovali určitú časť poistného. „Nepreplatili vám to, lebo ste zabudli zaplatiť poistné. V tomto prípade rušíme možnosť regresu,“ vysvetlil Kamenický. Ak však klienti prestanú platiť, poistenie, samozrejme, zaniká. Ďalší prípad z praxe je napríklad ten, že ak do 15 dní nenahlási klient poistnú udalosť, napríklad pre vážne zranenie, poisťovňa mu mohla regresovať výplatu poistného. „Po novom budú musieť poisťovne prihliadať udalosti osobitného zreteľa,“ uviedol Kamenický.

Podľa rezortu financií sa dá predpokladať, že navrhovaná úprava regresov by sa mohla premietnuť do zvýšenia poistného, avšak podľa nich by to mala byť zanedbateľná výška. Poisťovne podľa ministerstva štandardne každoročne navyšujú poistné, pretože do jeho výšky zohľadňujú množstvo rôznych faktorov, o ktorých poistený nemá žiadnu vedomosť. „Zvýšenie poistného z týchto dôvodov nepovažujeme za obzvlášť významné v porovnaní s jeho nárastom z iných dôvodov, napríklad v rámci inflácie, cien náhradných dielov, alebo cien opráv,“ uviedlo ministerstvo.

Podľa Kamenického sa novelou zvýši ochrana ľudí voči poisťovniam. „Napríklad ak je likvidácia škodovej udalosti a poisťovňa vám neplní v tej výške, ktorú si vy predstavujete, musíte dnes poisťovňu zažalovať a potom sa na základe súdneho rozhodnutia postupuje podľa vyhlášky. My zavádzame to, že už priamo poisťovňa bude musieť postupovať podľa vyhlášky pri výpočte škody, ktorá bude ľudom z PZP zaplatená,“ povedal Kamenický.

Zavádza sa aj medzinárodný bonus o bezškodovom priebehu. Môže sa použiť napríklad v prípade, ak sa klient poisťovne presťahuje do inej krajiny v rámci EÚ, tak mu uznajú bezškodový priebeh aj tam a teda bonus k poistnému. Čo sa týka poistenia na kolobežky alebo e-biky, povinné poistenie budú musieť platiť len tie s vyššou hmotnosťou, rýchlosťou a výkonom. Poistné nebudú musieť platiť majitelia tých zariadení, ktoré majú rýchlosť maximálne do 25 kilometrov za hodinu a tie, ktoré majú maximálne do 25 kilowattov. V prípade, ak majú kolobežky viac ako 25 kilogramov, musia mať maximálnu rýchlosť do 14 kilometrov za hodinu. Všetky ostatné zariadenia budú musieť mať PZP.

Taktiež sa navrhujú zvýšiť pokuty za neplnenie si povinností. Pri v súčasnosti platnom zákone boli pokuty stanovené v intervale od 16,60 eura do 3 319,40 eura. Predložený návrh zákona zvyšuje tento interval od 50 eur do 5 000 eur. To by mohlo mať aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V roku 2022 boli uložené pokuty za 653-tisíc eur, rok predtým to bolo 578-tisíc eur.

Pridaj komentár