Dátum: 16. júna 2022 Autor: Metropola Komentáre: 0
Úrad verejného zdravotníctva označil kontrolované kúpaliská v Bratislavskom kraji za

V Bratislavskom kraji bola povolená prevádzka šiestich umelých letných kúpalísk a jedného prírodného kúpaliska.

Regionálny Úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava označil kontrolované letné kúpaliská (LK) v Bratislavskom kraji za vyhovujúce. Ako informovala hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosálová, z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a pripravené k začatiu prevádzky kúpacej sezóny 2022. V Bratislavskom kraji bola povolená prevádzka šiestich umelých letných kúpalísk – LK Malacky, Bratislava – Delfín, Tehelné pole, Matador, Lamač, Rosnička a jedného prírodného kúpaliska – Slnečné jazerá Senec.

Prevádzkovanie prírodného kúpaliska Zlaté Piesky a LK Zbojnička Rača, Krasňany, Modra, Pezinok-Sever, Aquapark Senec a Iuventa je podľa Nosálovej v riešení na základe podaných žiadostí. „LK Fajn klub, Summer Club – Incheba, biokúpalisko Tri vody, biokúpalisko Borovica zatiaľ nepožiadali o uvedenie priestorov kúpalísk do prevádzky,“ uviedla hovorkyňa RÚVZ s tým, že kúpať sa je možné aj na prírodných kúpaliskách Kuchajda, Vajnorské jazerá, Rusovce, Čunovo, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Hlboké jazero Senec, Nové Košariská, Plavecký Štvrtok a Malé Leváre – nakoľko vzorky vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Kvalitu vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou budú kontrolovať v dvojtýždňových intervaloch a podľa aktuálnej situácie. „Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie dva až trikrát za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie,“ poznamenala Nosálová s tým, že kontrolu bazénovej vody vykonajú raz za mesiac alebo podľa aktuálnej situácie. Na webovej stránke www.ruvzba.sk budú počas kúpacej sezóny 2022 (každý týždeň vo štvrtok) zverejňovať aktuálne výsledky z rozborov vôd aj s poznámkou, či je voda vhodná na kúpanie. Informácie budú zverejňovať aj na sociálnej sieti ruvzba.sk.

Pridaj komentár