Dátum: 2. júla 2020 Autor: Katarína Hanzelová Komentáre: 0
Korzo Horský Park

Horský park v Starom Meste patrí k najobľúbenejším a najvyhľadávanejším lokalitám nášho mesta. Relaxovať sem chodia nielen domáci, ale aj návštevníci a všetci sa sem radi vracajú.

Horský park v Starom Meste

Táto lokalita nadobúda opäť väčšiu príťažlivosť. Vznikne tu nové Korzo, ktoré budú môcť využívať návštevníci počas celého roka.

Korzo Horský park, ktoré vznikne prirodzeným spojením novej obytnej zóny s Hlbokou cestou a promenádou v Horskom parku, vytvorí jednu z najrozsiahlejších promenádnych trás v Starom Meste, plnú prírodných a historických zaujímavostí – vrátane obľúbenej Horárne.

S podrobnosťami projektu v súčasnosti oboznamujú návštevníkov aj informačné tabule, ktoré hlavné mesto umiestnilo pri vstupoch do Horského parku.

Horský park v Starom Meste
Korzo Horský ParkHorský park v Starom Meste

Korzo Horský Park

Autorom myšlienky vytvoriť z tejto lokality príjemné a bezpečné miesto na oddych je Milan Schnorrer, zakladateľ iniciatívy Korzo Horský Park. „V tom čase som tu pravidelne kočíkoval. Na dennej báze som sledoval chodcov, vrátane veľkej skupiny detí s rodičmi a dôchodcov, ktorých autá dostávali do nebezpečných situácii,“ povedal Milan Schnorrer. Ako vysvetlil, dotknuté ulice sú špecifické tým, že nemajú chodníky, čiže dochádza k tesnému kontaktu chodcov a áut. „

Za posledné tri roky sa situácia dostala do akútneho stavu, bolo nevyhnutné riešiť ju,“ dodal iniciátor projektu. „Veľmi oceňujem, keď sa obyvatelia zaujímajú o vylepšenie verejného priestoru. Impulz od občanov je vždy cenný a autentický, pretože majú k lokalite dôverný vzťah. Našou úlohou je tieto impulzy počúvať, s občanmi komunikovať a hľadať riešenia.  A toto je podstatou dobrého fungovania samosprávy,“ uviedla starostka Starého-Mesta Zuzana Aufrichtová.

Korzo Horský Park

„Horský park je vzácne a jedinečné územie Bratislavy. Som rád, že sa nám novým Korzom podarí vytvoriť bezpečnejší a kvalitný verejný priestor pre Bratislavčanky a Bratislavčanov. Tým, že v ňom rozšírime prirodzený priestor pre pohyb peších,“ povedal primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo. Projekt bol prerokovaný na všetkých úrovniach – s občanmi štvrte, obyvateľmi ulíc, v dopravnej komisii Starého Mesta, s mestskou častou, mestom či dotknutými organizáciami. K iniciatíve sa pripojili stovky občanov z celej štvrte a mnoho z nich aktívne v okolí pre myšlienku získavalo podporu. Samotné riešenie dopravného režimu navrhli poslanci z dopravnej komisie a oddelenie dopravy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, mestská časť projekt aj financovala. „Je to pre mňa príkladný projekt, kedy občania, občianske združenia a samospráva ukázali, že dokážu efektívne spolupracovať,“ uzavrel Milan Schnorrer.

Pridaj komentár