Dátum: 16. januára 2022 Autor: Metropola Komentáre: 0
Obyvatelia majú možnosť vyplniť dotazník o budúcej podobe Sadu Janka Kráľa

Sad Janka Kráľa, ktorý je najstarší verejný park v strednej Európe, čaká v najbližších rokoch revitalizácia.

Obyvatelia Bratislavy majú možnosť vyplniť dotazník o budúcej podobe Sadu Janka Kráľa. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti. Sad Janka Kráľa, ktorý je najstarší verejný park v strednej Európe, čaká v najbližších rokoch revitalizácia. „Aby očakávaná urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž priniesla čo najkvalitnejšie návrhy pre budúcu obnovu parku, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) aktuálne participuje s verejnosťou, odborníkmi a ostatnými kľúčovými aktérmi,“ vysvetľuje mesto. Dotazník je možné vyplniť na stránke MIB do 20. januára.

V rámci participatívneho procesu realizoval MIB zatiaľ tri okrúhle stoly s odbornou verejnosťou, mapovanie a pozorovanie územia počas troch dní v parku, tematickú vychádzku s dôrazom na sledovanie inkluzivity priestoru pre ľudí s pohybovým či zrakovým obmedzením a dva dni osobných rozhovorov s návštevníkmi parku. „V dotazníku je možné na mape označiť konkrétne miesta, kde sa návštevníci cítia najmenej bezpečne, kde trávia čas najradšej alebo najmenej z konkrétnych príčin,“ konštatuje MIB. Cieľom participatívneho procesu je zmapovať užívateľské skupiny a kľúčových aktérov, skúmať ich potreby, názory a preferencie a upresniť zadanie urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže revitalizácie riešeného územia.

Do obdobia, kým začnú s komplexnejšou revitalizáciou, v Sade Janka Kráľa aj priľahlom Tyršovom nábreží realizujú čiastočné zásahy, ktoré zlepšujú aktuálny stav. „V parku sa podarilo opraviť lavičky, pribudli nové kvety a otvorili sa nové verejné toalety, ktoré tu dlhodobo chýbali,“ vymenoval MIB. Ten v spolupráci s hlavným mestom v nasledujúcich mesiacoch začne s obnovou okolia pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží. Mesto pracuje aj na vytvorení oficiálneho parkoviska mimo oddychovej časti nábrežia so 155 parkovacími miestami pre autá a 10 parkovacími miestami pre motorky. „Nechceme, aby tento významný mestský priestor slúžil ako neregulovaná odstavná plocha pre dlhodobé parkovanie,“ uzavrel MIB.

Pridaj komentár