Dátum: 15. januára 2022 Autor: Katarína Hanzelová Komentáre: 0
Bratislavské plesy a bály

Bratislavská plesová sezóna bola vždy udalosť, na ktorú sa mesiace vopred tešili nielen Prešporčania, ale aj dámy a páni z okolia, ktorí túžili zažiariť na tanečnom parkete v nádherných róbach.

Hoci v dávnejšej minulosti, približne v 17. a 18. storočí boli plesy viac­-menej kratochvíľou aristokracie, najslávnejšie a najžiarivejšie preslávili mesto najmä v čase, keď na Bratislav­skom hrade sídlil miestodržiteľský pár – dcéra Márie Terézie Mária Kristína s manželom Albertom Saským.

Po zasnežených bratislavských uliciach sa preháňali panské kočiare a nádherné barokové paláce doďaleka svietili stov­kami sviec. Táto krása sa dlho netýkala poddaných jej veličenstva, zlom nastal až v 19. storočí, keď bály, takpovediac, zľudoveli.

Bratislavské plesy a bály

Fašiangy milovali všetci

Až do predminulého storočia sa obdobie od Troch kráľov po Popolcovú stredu slávilo v „zámku a pod zámkom“ odlišným spôsobom. Šľachta mala nóbl plesy, pod­daní sa oddávali veseliciam v domácom prostredí i v rôznych hostincoch. Bol to čas hodovania, spadali do neho predo ­všetkým zabíjačky, áno, počas týchto týždňov nikto nezostával hladný. Tanečné zábavy sa vyznačovali veľkou roztopaš­nosťou, pravidlá „dobrého mravu“ sa často porušovali, dokonca aj dievčatá si mohli zaflirtovať s mládencami. Hovorie­valo sa, že keď sú fašiangy dlhé vydajú sa aj škaredé dievky. Bujarú zábavu ukončilo pochovávanie basy o polnoci z utorka na „škaredú stredu“, keď sa začal prísny pôst trvajúci do Veľkej noci.

Stavovské a remeselné plesy

V druhej polovici 19. storočia prestávali byť plesy doménou šľachty a čoraz viac sa presúvali aj do prostredia proletariá ­tu. Jedným z prvých bol robotnícky bál v roku 1880. Veľmi populárny bol aj ples fiakristov, ktorý mal v spoločenskom ka­lendári mesta stály dátum – utorok pred Popolcovou stredou. Nebola to náhoda. Fiakristi plesali až ako poslední, keďže dovtedy boli vyťažení vozením hostí na iné bály. Ples mali aj poštári, služobníci a mimoriadne obľúbený bol aj ples prá ­čok. O niektorých plesoch sa zachovali dobové záznamy. Napríklad na plese železničiarov v roku 1909 predtancovalo úvodnú štvorylku okolo sto tanečných párov a túto parádu tromfol ples práčok, na ktorom tancovalo až stopäťdesiat pá ­rov. Neskôr štvorylku nahradila polonéza a mimoriadne populárny a efektný valčík, ktorý sa udržal na tanečných parketoch dodnes.

Popri plesoch a báloch, ktoré boli pozna­čené prísnou etiketou, čo im dodávalo príchuť škrobenosti, sa veľkej obľube tešili maškarné bály. V dobovej tlači sa objavovali informácie o najúspešnejších maskách sezóny a boli skutočne kre­atívne. Popri tradičných, ako cigánka, žolíková karta či pierot sa objavovali aj originálnejšie – lovec žiab, bábätko v plienkach a podobne. Dnes nám len zostáva veriť, že nepríjem ­ná situácia, ktorá nás oberá o tradičné plesy a fašiangové veselice už čoskoro pominie a tanečné parkety opäť ožijú plesajúcimi.

Pridaj komentár