Dátum: 1. februára 2024 Autor: Kristína Charvátová Komentáre: 0
IUVENTA - pamätihodnosť s nevyužitým potenciálom

Keď sa povie „IUVENTA“, mnohým ako prvé napadne, že je to jedna z bratislavských plavární. Pod týmto názvom sa však ukrýva oveľa viac. Alebo skôr ukrývalo. Možnosti trávenia voľného času pre deti, krúžky, divadelné predstavenia… Ako je to však dnes?

Miesto športu, kultúry a spájania detí

IUVENTA bola postavená v roku 1988. Vtedy bola známa pod názvom Ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave. Po revolúcii v roku 1989 zmenila svoj názov na Slovenský dom detí a mládeže a počas 90. rokov minulého storočia bola sídlom viacerých krúžkov. Budova bola vždy plná detí, ktoré sa tam stretávali, mali tam popoludňajší program, krúžky či divadelné predstavenia. IUVENTA tiež rozširovala možnosti výučby pre okolité školy, ktoré v jej priestoroch mávali napríklad telesnú výchovu. Bazén v IUVENTE je dokonca jedným z dvoch v Bratislave, ktorý disponuje dostatočnou hĺbkou, aby v ňom mohli trénovať aquabely.

Čo bude s IUVENTOU ďalej?

Postupom času čím ďalej tým viac IUVENTA strácala využiteľnosť. Navštevovalo ju menej detí, ubúdalo krúžkov. V roku 2011 ju dokonca ministerstvo školstva zaradilo na zoznam prebytočných zariadení, ktoré chcel štát predať. Organizácia postupne strácala schopnosť tvoriť vlastné zdroje, čo bolo spôsobené predovšetkým ukončením nájomného vzťahu v roku 2017 s dlhoročným nájomcom, ktorý v týchto priestoroch prevádzkoval školské zariadenie. Od roku 2022 budovu spravuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM). Paradoxne, približne od tohto času začalo aktivít ešte viac ubúdať. Dnes IUVENTA ponúka len krátkodobé prenájmy menšej časti priestorov. Ide najmä o plaváreň, divadlo, dve tanečné sály a konferenčnú miestnosť.

IUVENTA - pamätihodnosť s nevyužitým potenciálom

Dobrou správou je, že sa stále nájdu ľudia, ktorí za túto budovu bojujú a chcú jej prinavrátiť jej niekdajšiu „slávu“. Občianske združenie Dajme deťom hlas iniciovalo v roku 2023 zaradiť IUVENTU do zoznamu pamätihodností Bratislavy, čo sa aj podarilo. Je naozaj dôležité najmä v tomto „postcovidovom“ čase opäť vytvárať medzi deťmi a mládežou väzby, vhodné podmienky na ich stretávanie na miestach, ktoré budú rozvíjať ich záujmy a nadanie. Veríme však, že IUVENTU nepostihne osud rovnako ako PKO a bude slúžiť ešte veľa deťom a dospelým.

Pridaj komentár