Dátum: 11. marca 2024 Autor: Kristína Charvátová Komentáre: 0
Dynamit Nobel - najmodernejší závod svojej doby

Alfred Nobel, dynamit a Bratislava. Čo majú spoločné? Závod Dynamit Nobel, známy aj ako Dimitrovka či dnešný Istrochem. Kedy vznikol a čo je s ním dnes?

Okrem dynamitu aj prvé rozsvietené žiarovky

V roku 1875 začala v Bratislave vyrábať nová továreň na výbušniny – Dynamit Nobel. Založená bola Alfredom Nobelom a v tej dobe išlo o najmodernejší závod svojho druhu. Vyrábal sa tam hlavne dynamit, strelný prach, kyselina sírová, kyselina dusičná a iné. Okrem toho si však tento závod sám vyrábal elektrickú energiu a toto miesto sa zároveň stalo miestom na Slovensku, kde sa po prvýkrát rozsvietili žiarovky. Nobel založil celkovo 90 takýchto tovární na výrobu dynamitu vo viac ako 20 krajinách sveta. V roku 1923 bola závodu odobraná licencia na výrobu dynamitu, a preto sa neskôr orientoval na výrobu hnojív a iných chemikálií. V roku 1991 bol premenovaný na Istrochem. V roku 2002 ho štát predal skupine Agrofert a v roku 2006 sa Istrochem začlenil do podniku Duslo, a. s. a prestal samostatne existovať.

Environmentálna záťaž a čo bude ďalej?

V súčasnosti veľa z budov závodu chátra. S výrobou dynamitu a iných chemikálií bolo spojené aj veľké znečistenie životného prostredia. Išlo najmä o znečistenie pôdy a povrchovej a podzemnej vody. Existuje dokonca podozrenie, že do budúcna hrozí kontakt so skládkou vo Vrakuni, čo by viedlo k ďalším obrovským škodám. Mestská časť Nové mesto sa však aj napriek tomu odhodlala k odvážnemu kroku. Premeniť túto oblasť na novú obývanú štvrť. K tomu je však potrebné okrem iného vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorá bude podkladom pre zmenu územného plánu. V súvislosti s jej vypracovaním už bolo oslovených viac ako 120 študentov Ústavu urbanizmu a územného plánovania FAD STU, ktorí pripravili svoje vízie toho, ako z tohto brownfieldu vytvoriť novú modernú mestskú časť. Výsledky ich práce si môžete pozrieť nižšie.

Pridaj komentár