Dátum: 20. septembra 2023 Autor: Metropola Komentáre: 0
Viktor Frešo – Octahedral Body oživilo predĺženú nábrežnú promenádu v Eurovea City

Dielo Viktora Freša, jedného z najvýraznejších súčasných slovenských umelcov, vyhralo verejnú súťaž o vizuálne umelecké dielo, ktorú vyhlásil JTRE na jar minulého roka.

Päťčlenná porota následne v júni 2022 spomedzi 25 návrhov slovenských a českých umelcov udelila prvé tri miesta a autori si prevzali ocenenia na vernisáži výstavy súťažných diel v Sklade č. 7.

Viktor Frešo – Moderné umenie a dizajn

Trinásť metrov vysokú abstraktnú postavu vychádzajúcu z autoportrétnej výtvarnej témy autora tvoria farebné gule s priemerom 2,2 a 2,65 metra na oceľovej konštrukcii. Podľa hodnotenia poroty ide o vyvážený elementárny tvar, ktorý vytvorí potrebný urbanisticko-priestorový akcent v tomto architektonickom kontexte. Vyznačuje sa výraznou siluetou, čitateľnou štruktúrou a elementárnymi farebnými formami.

Viktor Frešo – Octahedral Body
zdroj: JTRE

„Komisia vyjadrila presvedčenie, že realizáciou vybraného návrhu vznikne ďalší silný mestotvorný prvok, ktorý so sebou prinesie vizuálny jazyk 21. storočia a prispeje k rozvoju verejného priestoru v Bratislave,“ povedal po zasadnutí poroty jej člen, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave, kurátor a kritik súčasného umenia Vladimír Beskid. „Ako porota sme hľadali také dielo, ktoré bude založené na silnej vizualite, no zároveň bude spĺňať akúsi symboliku pre ľudí,“ doplnila Zuzana Pacáková, členka poroty a odborná konzultantka súťaže, umelecká riaditeľka festivalu Biela noc.

Viktor Frešo – Octahedral Body
zdroj: JTRE

„Myslím si, že v tomto prípade sa stala unikátna vec, ktorá sa na Slovensku bežne nedeje, že developer dokázal zrealizovať dielo súčasného umenia s veľkorysým rozmerom. Veľmi sa teším, že sa to začína diať aj u nás,“ povedal Viktor Frešo počas realizácie diela.


mohlo by vás zaujímať

Nové verejné priestory

Dôležitou súčasťou plnohodnotnej mestskej štvrte Eurovea City, ktorá je srdcom rozvíjajúceho sa moderného centra Bratislavy, sú rozsiahle verejné priestory. Autorkou koncepcie predĺženej promenády a mestského bulváru je uznávaná architektka s medzinárodným renomé a realizáciami v najväčších európskych metropolách, profesorka Beth Galí, ktorá spolupracovala s architektmi celého projektu zo štúdia GFI.

„Eurovea patrí k najkrajším mestským priestorom v Bratislave. Sú to práve kvalitné verejné priestory so službami – nábrežná promenáda s parkom a námestia, vďaka čomu sa tu ľudia cítia veľmi príjemne a radi tu trávia čas. Tieto kvality sme podporili aj v pokračovaní projektu a návštevníci tak majú k dispozícii jeden kompletný príjemný verejný priestor,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Cieľom developera, urbanistov a architektov bolo vytvoriť prepojenia s Dunajom a plynulý prechod k nábrežiu. Dôležitým kompozičným prvkom sa stali mestské osi, ktorých kríženie sa odohráva priamo v predpolí Eurovea Tower. Architektúra nového priestoru preto vychádzala z overenej filozofie a kostra verejných priestorov vznikla už pri tvorbe urbanistickej koncepcie celého územia.


„Bratislava je mesto na Dunaji, ku ktorému sa historicky obrátila chrbtom a je na čase ju k Dunaju opäť viac priblížiť. Eurovea City je dôležitým bratislavským priestorom, kde je nevyhnutné využiť fenomén vodného toku a kde sa podarilo ešte výraznejšie pritiahnuť Bratislavčanov k Dunaju,“ hovorí architektka Katarína Jägrová z GFI.


Cieľom Beth Galí bolo vytvoriť vizuálne neinvazívny priestor, ktorý potlačí všetky ruchy a poskytne ľuďom harmonicky konzistentnú mestskú štvrť so špecifickým charakterom, ktorá vie byť intuitívne používaná viacerými spôsobmi, je variabilná a podporuje ľuďom vlastnú hravosť.

Viktor Frešo – Octahedral Body
zdroj: JTRE

Inšpiráciu niekdajším prístaviskom, typickými žeriavmi, koľajovou dopravou a elegantnou drsnosťou pretavila architektka do dizajnového verejného osvetlenia z cortenu. Materiál typický pre priemyselnú architektúru sa objavuje aj na kvetináčoch a žľaboch – a nevtieravo pripomína minulosť územia a dotvára jeho celkové vyžarovanie.


Hlavnou tepnou zóny sa stáva bulvár Pribinova. „Je to centrálna os, ktorá spája dve hlavné oblasti – severnú a južnú. Bulvár musí byť priateľský k chodcom, musí tu byť veľa zelene, a pretože ulica nie je cesta ani diaľnica, doprava je orientovaná v strede a bočné časti sú voľné pre chodcov a ostatné aktivity, ktoré nesúvisia s dopravou. Dva pruhy sú pre automobily a medzi nimi je cesta pre bicykle, kolobežky a ostatné alternatívne formy dopravy,“ vysvetľuje Beth Galí.


Premenu nábrežia zavŕši vybudovanie skateparku s bežeckým rozcvičiskom na doposiaľ nevyužívanom priestranstve pod Mostom Apollo. „V spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou a organizáciou Be Cool je už na stole pripravená štúdia riešiaca celkovo 1 800 štvorcových metrov určených na šport, na ktorej realizáciu sa už tešíme,“ dodáva projektový manažér Ľuboš Kaštan.


Viktor Frešo – Octahedral Body

Pridaj komentár