Dátum: 21. decembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
V Rači plánujú postaviť komplex bytových domov v hodnote približne 40 mil. eur

Štruktúru objektov je možné rozdeliť do troch celkov, ktoré vzájomne oddeľuje hlavná dopravná tepna.

V bratislavskej Rači plánujú postaviť komplex bytových domov v hodnote približne 40 mil. eur. Vyplýva to zo zámeru, predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, spoločnosťou Hroznový sad. „Účelom zámeru je výstavba bytových domov a vytvorenie zázemia pre voľný čas v podobe komunitných, relaxačných a športových priestorov pre obyvateľov v mestskej časti Bratislava – Rača,“ uvádza sa v zámere s tým, že celkovo vznikne osem objektov rešpektujúcich svahovitosť terénu. „Štruktúru objektov je možné rozdeliť do troch celkov, ktoré vzájomne oddeľuje hlavná dopravná tepna,“ dodáva navrhovateľ.

Vstup na pozemok je z križovatky Kadnárová-Hečkova. Na severnej hranici pozemku sa nachádza poľná cesta, ktorá má byť v budúcnosti pretransformovaná na cyklistickú Podkarpatskú radiálu R33 spájajúce centrum mesta s Račou. „Pozemok lokality je mierne svahovitý, klesajúci juhovýchodným smerom, oplotený z juhovýchodnej strany. V susedstve, v dolnej časti sa nachádza šesť štvorpodlažných až osempodlažných bytových domov,“ uvádza navrhovateľ. V dolnej časti pozemku je neudržiavaná náletová zeleň a v hornej časti bývalý vinohrad. Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý kvartál roku 2023, ukončenie výstavby na záver roka 2025.

Prvý celok tvoria štyri polyfunkčné bodové bytové domy, ktoré svojím usporiadaním medzi sebou vytvárajú oddychovú zónu pre sedenie, grilovanie, športové a spoločenské aktivity so zónou pre deti s preliezačkami a malé susedské námestie. „Druhý celok tvorí skupina štyroch malopodlažných bodových bytových domov. Medzi nimi sa vytvára priestor pre komunitné a oddychové aktivity obyvateľov ako je vyhliadka nad dažďovou záhradou, malé námestie a oddychové plató slúžiace na spoločenské aktivity a vybudovanie cyklokaviarne,“ konštatuje navrhovateľ s tým, že kaviareň je bod, ktorý prepája obyvateľov Hroznového sadu a cyklistov využívajúcich trasu vo vinohradoch.

Spoločným znakom všetkých celkov má byť vytvorenie bývania so vzťahom k verejnému priestoru a s kontaktom so zeleňou. „Z tohto dôvodu bude celé územie pokryté zelenými a parkovými plochami, zelenými strechami objektov, vegetačnými pochôdznymi strechami podzemných garáží doplnených množstvom vysokej zelene,“ uvádza sa v zámere. Pešie prepojenie pozemku tvorí hlavná os prepájajúca bezbariérovo oddychové a spoločenské priestory. Cyklistické prepojenie tvorí meandrujúca cyklotrasa, ktorá kopíruje vrstevnice terénu. Komunikácia pre automobily je ukončená v hornej časti pozemku obratiskom a neumožňuje tranzit cez územie.

Pridaj komentár