Dátum: 11. júna 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
V Petržalke vybudujú nový multifunkčný športový areál

Vzniknúť tu má multifunkčná hokejová a plavecká hala, atletický štadión či workoutové ihriská.

Na okraji bratislavskej Petržalky vybudujú multifunkčný športový areál. Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na dnešnom zastupiteľstve podporili zámer vybudovania nového areálu. „Vzniknúť tu má multifunkčná hokejová a plavecká hala, atletický štadión s tribúnou či viaceré workoutové ihriská, verejné priestranstvo, detské ihriská, zázemie pre inline korčuľovanie či plážový volejbal,“ uviedol kraj, ktorý areál plánuje vybudovať v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, Spojenou školou na Ostredkovej a Volejbalovým klubom polície Bratislava.

V Petržalke vybudujú nový multifunkčný športový areál

„Cieľom projektu je vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia s rešpektovaním princípov SMART školy, ktorý svojim užívateľom poskytne adresné služby na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli,“ konštatuje samospráva. Týka sa to tak výstavby kompletnej infraštruktúry a objektov pre školu a partnerov, ponuky študijných programov, ako aj vybudovania verejných plôch pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a ekologických opatrení s napojením na verejnú dopravu. „Ide o veľmi zaujímavý a významný projekt pre kraj, ktorého súčasťou bude viacero moderných športovísk. Chýbať by tam nemal ani atletický štadión, ktorý v meste stále absentuje,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba.

Nový areál bude pozostávať z viacerých objektov, ktoré budú mať navzájom synergický efekt. Tvoriť ho bude hokejová hala s dvoma ľadovými plochami a kompletným technickým, hygienickým, občerstvovacím a konferenčným zázemím, s navrhovanou otvorenou strešnou terasou s priestorom pre 400 divákov. „Súčasťou bude aj plavecká hala v dotyku s hokejovou, kde sa využije energetické prepojenie systému chladenia a vykurovania s vonkajším prostredím slnečnej terasy a zeleného viacúrovňového valu,“ deklaruje BSK. Počíta sa aj s atletickým štadiónom s tribúnou, plnohodnotnou tartanovou bežeckou oválnou dráhou, dráhou a doskočiskom pre trojskok a skok do diaľky, sektormi pre vrhačské disciplíny či skok do výšky a skok o tyči. „Chýbať nebude ani multifunkčná hala s medzinárodnými parametrami pre loptové športy s kapacitou pre zhruba 1 200 – 1 500 návštevníkov či futbalová plocha,“ doplnila samospráva.

V Petržalke vybudujú nový multifunkčný športový areál

Spojená škola bude mať nové zázemie so všetkými kmeňovými triedami a odbornými učebňami s novým materiáln-technickým vybavením, multifunkčnou aulou, jedálňou, kuchyňou a knižnicou, spolu so zázemím pre učiteľov, internátom, školskou multifunkčnou športovou halou, strediskom úpolových športov a gymnastickou halou spolu s exteriérovými tenisovými kurtmi. Medzi školou a hokejovou halou je navrhnutý verený priestor s vodným prvkom a stromoradím, terasami a oddychovými zónami. „Pri plaveckej hale zas umiestnenie zeleného terasovitého valu, slúžiaceho ako verejná oddychová zeleň s drobnou architektúrou, workoutovými prvkami či komponentmi detských ihrísk, ktorý zároveň splní úlohu významného vodozádržného a protihlukového systému,“ uvádza BSK. Súčasťou bude aj parkovací dom s vegetačnými stenami a využiteľnou strechou na šport a parkovacie plochy z vodopriepustných materiálov. Celý kampus spojí s okolím Bratislavy segregovaná cyklotrasa.

Pridaj komentár