Dátum: 3. decembra 2021 Autor: Metropola Komentáre: 0
V najbližších dňoch vyhlásia architektonickú súťaž na obnovu Vodnej veže v Podhradí

Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý bude dejiskom kultúrnych podujatí.

V najbližších dňoch vyhlásia architektonickú súťaž na obnovu Vodnej veže v bratislavskom Podhradí. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. „Vodná veža stojí na mestských pozemkoch a investor Vydrica Development teraz pripravil v spolupráci s mestom architektonickú súťaž, ktorej cieľom je v zmysle spoločne podpísaného memoranda obnova areálu Vodnej veže a vytvorenie kvalitného verejného priestoru v jej areáli,“ uviedla s tým, že historické jadro Vydrice sa tak sprístupní širokej verejnosti.

V najbližších dňoch plánuje investor spustiť architektonickú súťaž na budúcu podobu Vodnej veže. „Súťažné zadanie a súťažné podmienky boli konzultované s Metropolitným inštitútom Bratislavy, ktorý poskytol spätnú väzbu na základe konzultácií s Mestským ústavom ochrany pamiatok (MÚOP) v Bratislave a tiež v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto,“ vysvetlila Rajčanová. Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý bude prirodzene dominovať v hierarchii ostatných verejných priestorov a bude dejiskom kultúrnych podujatí. „Súčasťou má byť verejne dostupné archeologické nálezisko a výhľadovo sa predpokladá aj vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra,“ dodala.

V najbližších dňoch vyhlásia architektonickú súťaž na obnovu Vodnej veže v Podhradí
zdroj: wikipedia

Developer sa v Memorande o spolupráci, ktoré podpísal s hlavným mestom v októbri 2020 zaviazal k tomu, že v súlade s plánom obnovy zrevitalizuje Vodnú vežu a jej okolie a vynaloží na to 1,5 mil. eur. Obnova má byť realizovaná za dodržiavania zásad pamiatkovej ochrany, ekologických štandardov, rešpektovania hodnôt formujúcich obraz Bratislavy a zachovania verejnej dostupnosti exteriérových priestorov. „Verejný priestor v bezprostrednom okolí Vodnej veže má byť križovatkou vznikajúceho korza – predĺženej pešej promenády z historického centra mesta spolu s nábrežím Dunaja,“ poznamenala Rajčanová.

Národná kultúrna pamiatka Vodná veža, ktorá sa nachádza v bratislavskom Podhradí, patrí medzi najstaršie a najhodnotnejšie pamiatky na území hlavného mesta. Pamiatkari odhadujú najstarší objekt v areáli Vodnej veže na 2. až 11. storočie nášho letopočtu. Veža plnila dôležitú strategicko-obrannú funkciu takmer štyristo rokov, až do začiatku 17. storočia. „Areál Vodnej veže bol v 80. rokoch minulého storočia obnovený do podoby archeologického náleziska s použitím metódy analytickej prezentácie. Prax však ukázala, že tento spôsob už nevyhovuje súčasným kritériám vnímania historického dedičstva,“ uzavrel riaditeľ MÚOP v Bratislave Ivo Štassel.

Pridaj komentár