Dátum: 20. januára 2024 Autor: SITA Komentáre: 0
V Devínskej Novej Vsi nariadili vykonať opatrenia pre zistenie vtáčej chrípky

V bratislavskej Devínskej Novej Vsi nariadili vykonať opatrenia pre zistenie vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov. Vtáčia chrípka môže predstavovať vážne nebezpečenstvo nielen pre zdravie zvierat, ale aj ľudí. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves Jana Martanovičová. V piatok 19. januára v Devínskej Novej Vsi v nadväznosti na nariadenie zasadal krízový štáb pod vedením zástupkyne starostu Beáty Janatovej.

Miestom nálezu pozitívneho vtáka, ktorým bola labuť hrbozobá, boli lúky pri rieke Morava pri Marcheggskom viadukte, v k. ú. Devínska Nová Ves. Za infikované sú teda označené katastrálne územie mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves a oblasť v bezprostrednom okolí brehov vodných plôch nachádzajúcich sa v rámci trojkilometrového pásma od miesta nálezu, súčasti extravilánu Devínskej Novej Vsi, t. j. Rybník Za Mlákou, brehy Moravy a jej ramien. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Bratislava-mesto spresnila, že nález mŕtveho vtáka nahlásili 10. januára, pričom choroba bola potvrdená 15. januára a typizácia bola uskutočnená 17. januára. „Devínska Nová Ves začala bezodkladne zabezpečovať a vykonávať nariadenia RVPS, ako napríklad súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí a prijala tiež opatrenia, aby sa informácie o všetkých nariadených opatreniach RVPS dostali čo najrýchlejšie k jej občanom a chovateľom,“ informovala hovorkyňa.

Devínska Nová Ves žiada občanov, aby najneskôr do 29. januára nahlásili chovy hydiny a iných vtákov v zajatí vrátane počtov vtáctva podľa druhov a kategórie na e-mail: chovatel@mudnv.sk. Chovatelia uvedú meno, priezvisko, adresu chovu, druh a počet opereného vtáctva a svoje kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailovú adresu. Využiť môžu aj telefónne číslo 02/32 33 33 32, ktoré patrí Dohľadovému centru a funguje 24 hodín denne. Všetky informácie nájdu občania na www.devinskanovaves.sk, v aplikácii Moja DNV, na sociálnych sieťach či v informačných tabuliach. „Obyvatelia mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves sa môžu v tejto mimoriadnej situácii spoľahnúť na pomoc miestneho úradu, našich dobrovoľných hasičov a kedykoľvek volať aj naše Dohľadové centrum, ktoré je pripravené odpovedať na otázky 24 hodín denne vrátane soboty a nedele,“ dodal starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Akékoľvek príznaky vtáčej chrípky sú občania povinní oznamovať RVPS Bratislava – mesto od 08:00 do 15:00 na čísle 02/64461207, 0905875922, 0915983755. Ako príznaky sa ráta napríklad pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20 percent, pokles produkcie vajec o viac ako päť percent trvajúci dlhšie ako dva dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako tri percentá.

Pridaj komentár