Dátum: 13. decembra 2023 Autor: Metropola Komentáre: 0
Osobnosti Bratislavy 2023 - Koho sme ocenili?

Už tradične koncom roka oceňuje časopis Metropola osobnosti Bratislavy, ktoré si za svoju prácu a jej výsledky, za svoju tvorivosť, nadšenie, obetavosť, zaslúžia verejné uznanie a sú vzorom a inšpiráciou pre iných. V roku 2023 boli ocenení títo Bratislavčania.

Osobnosti Bratislavy 2023 - Trénerka atletiky NAĎA BENDOVÁ

Trénerka atletiky NAĎA BENDOVÁ

Zodpovedá za prípravu nášho najúspešnejšieho šprintéra Jána Volka, ale s rovnakým zanietením sa venuje aj deťom v športovom klube Naša atletika, ktorý založila a vedie so svojím manželom Andrejom a trénerom Róbertom Kresťankom. Vďaka komplexnej a systematickej príprave už aj bratislavské deti začínajú získavať medaily na celoslovenských i medzinárodných atletických súťažiach.

Osobnosti Bratislavy 2023 - Novinárka ELENA ŤAPAJOVÁ

Novinárka ELENA ŤAPAJOVÁ

Bez preháňania ju možno nazvať novinárskou legendou.  Po celý svoj aktívny profesionálny život pracovala v týždenníku Slovenka. Takmer štyridsať rokov mapovala kultúrne dianie na Slovensku, predstavovala ľudí, ktorí sa venovali kultúrno-osvetovej práci na vidieku, a spovedala aj tie najväčšie naše i zahraničné umelecké hviezdy. Viac ako dvadsať rokov viedla pod pseudonymom Pavla aj rubriku Dotyky, prostredníctvom ktorej Slovenka bezplatne pomáhala osamelým ľuďom aj rodinám.

Osobnosti Bratislavy 2023 - Riaditeľka Konzervatória Bratislava na Tolstého ulici Mgr. DANA HAJÓSSY, PhD.

Riaditeľka Konzervatória Bratislava na Tolstého ulici Mgr. DANA HAJÓSSY, PhD.

Pred štyrmi rokmi sa stala prvou ženou v storočnej histórii bratislavského Konzervatória, ktorá zasadla na riaditeľskú stoličku. V škole so slávnou tradíciou, ktorá vychovala mnoho slovenských špičkových umelcov, vyučovala Dana Hajóssy hru na klavíri už od svojich študentských čias. Popri tom sa venovala aj umeleckej činnosti a za klavírnu spoluprácu s rôznymi umelcami získala viacero ocenení. Dnes vedie školu, kde študuje vyše 600 budúcich hudobníkov, spevákov a hercov, a popri tom už od 1991 pôsobí aj ako klaviristka Bratislavského chlapčenského zboru.

Osobnosti Bratislavy 2023 - Gastroenterológ  doc. MUDr. LADISLAV KUŽELA, PhD., MPH

Gastroenterológ  doc. MUDr. LADISLAV KUŽELA, PhD., MPH

Je nadšencom svojho medicínskeho odboru a neúnavným propagátorom poznatkov o dosahu správneho stravovania na celkové zdravie človeka. Na túto tému prednáša, publikuje, tvorí podcasty a vzdelávacie videá, vyšli mu už tri knihy.  Okrem toho je i zdatným manažérom, niekoľko rokov bol  riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (dnes NÚDCH) na Kramároch. Od 1. decembra tohto roku je riaditeľom Nemocnice sv. Michala a súčasne pôsobí ako dekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Osobnosti Bratislavy 2023 - Detský chirurg doc. MUDr. JOZEF BABALA, PhD.
Detský chirurg doc. MUDr. JOZEF BABALA, PhD.

Už viac ako tridsať rokov operuje deti na bratislavských Kramároch a stal sa uznávaným odborníkom vo svojom odbore.  Je prednostom Kliniky detskej chirurgie Lekárskej fakulty UK a Národného ústavu detských chorôb, venuje sa aj detskej jednodňovej chirurgii, je špecialistom na vrodené cievne anomálie v detskom veku, zaviedol niekoľko operačných postupov, je autorom patentu na špeciálne vlákno na vnútrotelové šitie. Bol pri založení Európskej spoločnosti detskej endoskopickej chirurgie (ESPES) a je členom jej výkonného výboru.

Osobnosti Bratislavy 2023 - Akademický maliar DANIEL BIDELNICA

Akademický maliar DANIEL BIDELNICA

Jeden z najplodnejších súčasných slovenských výtvarníkov sa venuje komornej i monumentálnej maľbe, grafike, art protisu, plastike, polychrómovaným priestorovým objektom a bodypaintingu. Svoje diela vystavoval na viac ako troch stovkách autorských a množstve kolektívnych výstav na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách sveta. Jeho diela sú v zbierkach galérií, múzeí a inštitúcií, nachádzajú sa aj v súkromných zbierkach doma a v zahraničí. Pre jeho tvorbu je typická farebnosť, používa prevažne teplé, svieže farebné tóny, ktoré vyvolávajú pozitívnu náladu.

Osobnosti Bratislavy 2023 - Herečka IDA RAPAIČOVÁ

Herečka IDA RAPAIČOVÁ

Vyštudovala hru na klavíri na bratislavskom Konzervatóriu, ale klavír opustila a pred viac ako päťdesiatimi rokmi sa po prvý raz zaskvela na javisku ako činoherná herečka. S jej výraznými postavami sme sa stretávali na Novej scéne, ale aj vo filmoch, v televízii, jej hlas často znel z rádia. Hoci nedávno oslávila úctyhodné jubileum, ešte stále občas prijme aj pracovné ponuky. Účinkuje v televízii a venuje sa svojej celoživotnej láske – prednesu poézie, verše prednáša dokonca aj v staroslovienčine.

Pripravila Ľudmila Grodovská,


Viac na www.zenskyweb.sk: Ocenenia na pravom mieste: Spoznali sme Osobnosti Bratislavy 2023

Pridaj komentár