Dátum: 3. augusta 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Od začiatku augusta je povolený mimoriadny lov diviačej zveri v hlavnom meste

Ide o oparenie napomáhajúce znižovaniu škôd, ktoré zver spôsobuje – v poľovníctve, poľnohospodárstve a v lesníctve.

Od začiatku augusta je povolený mimoriadny lov diviačej zveri v mestských častiach Bratislavy. Informuje o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v tlačovej správe. Podľa nej na základe rokovania expertnej skupiny zameranej na africký mor ošípaných (AMO) vydal Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor rozhodnutia o mimoriadnom povolení na lov diviačej zveri na nepoľovných plochách v intraviláne mesta Bratislava, vymedzených v jednotlivých rozhodnutiach, a to celoročne a v počte bez obmedzenia.

Rozhodnutie nadväzuje na mimoriadne povolenie MPRV SR z 25. februára, ktorým povolilo mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenska a na všetkých nepoľovných plochách v rámci krajiny. „Ide o biotechnické oparenie napomáhajúce znižovaniu škôd, ktoré zver spôsobuje – v poľovníctve, poľnohospodárstve a v lesníctve, vykonávané v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Bratislava,“ konštatuje ministerstvo s tým, že chráni tiež vlastníkov pôdy a poľnohospodárov a udržuje početnosť zveri v únosnej miere.

Pridaj komentár