Dátum: 28. novembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
O pozíciu riaditeľa Slovenskej filharmónie prejavili záujem siedmi uchádzači

Druhá časť druhého kola – neverejné vypočutie, sa uskutoční v utorok 30. novembra v sídle Ministerstva kultúry SR.

O pozíciu generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie (SF) prejavili záujem siedmi kandidáti. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR (MK SR) na svojom webe. Všetci prihlásení boli pozvaní na neverejné vypočutie. Druhá časť druhého kola sa uskutoční v utorok 30. novembra v sídle ministerstva. Po skončení neverejného vypočutia členovia poradného orgánu vyberú hlasovaním maximálne piatich a minimálne troch najkvalifikovanejších uchádzačov. Tí postúpia do tretieho kola a budú verejne vypočutí. Tretie kolo je naplánované na stredu 15. decembra. Počas neho kandidáti predstavia svoje projekty rozvoja a riadenia SF a zároveň odpovedia na otázky verejnosti a členov poradného orgánu.

„Na základe posúdenia životopisov, projektov, motivačných listov a hĺbkových pohovorov poradný orgán pozval do druhej časti druhého kola všetkých prihlásených,“ uviedlo ministerstvo. Dodalo, že v rámci neho uchádzačov oboznámia so zisteniami, ktoré vyplynuli z hĺbkových pohovor. Zároveň sa členovia poradného orgánu môžu kandidátov pýtať na ich predchádzajúce skúsenosti či na prípadné pochybnosti, ktoré vzišli z previerky. Ministerstvo najneskôr päť kalendárnych dní pred konaním tretieho kola zverejní mená členov poradného orgánu, životopisy uchádzačov pozvaných do tretieho kola spolu s ich projektmi rozvoja a riadenia SF.

Proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa SF vyhlásil rezort kultúry 13. septembra s tým, že záujemcovia sa mohli hlásiť do 15. októbra. MK SR od nového vedenia očakáva nielen udržateľný model financovania organizácie, tvorbu rozpočtu založenú na merateľných ukazovateľoch, pravidelnom plánovaní a vyhodnocovaní činností, ale aj rozvoj SF a poznanie jej značky v spoločnosti. Do výsledku procesu verejného vypočutia, respektíve do konca decembra 2021, vedie SF dočasne Marián Lapšanský. Úspešný kandidát by mal do čela filharmónie nastúpiť v januári 2022.

Slovenská filharmónia je kultúrnou a umeleckou inštitúciou s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou v oblasti hudobného umenia. Každoročne na prelome septembra a októbra usporadúva medzinárodný hudobný festival Bratislavské hudobné slávnosti a organizuje či spoluorganizuje aj ďalšie významné festivaly, súťaže, koncerty hosťujúcich telies, súborov a sólistov. V oblasti hudobnej kultúry vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú a propagačnú činnosť. Zároveň vyhotovuje aj zvukové a audiovizuálne záznamy umeleckých výkonov členov svojich telies a hosťujúcich umelcov.

Pridaj komentár