Dátum: 21. mája 2020 Autor: SITA Komentáre: 0
Minister školstva vyzval vedenie STU, aby začalo riešiť dianie na fakulte informatiky

V stredu 20. mája zasadala Správna rada STU, ktorá odporučila dekanovi FIIT Ivanovi Kotuliakovi, aby v záujme fakulty odstúpil zo svojej funkcie. Dôvodom má byť, že nezvládol riadenie fakulty a svojím konaním poškodzuje meno STU

Fakulta informatiky a informačných technológií STU. Bratislava
Fakulta informatiky a informačných technológií STU. Bratislava, Foto: SITA/ Marek Mrviš

Nástroje na riešenie situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) sú v rukách rektora a akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (STU). Preto je podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) najvyšší čas, aby vedenie univerzity začalo konať. Uvádza sa to v stanovisku ministra, ktoré agentúre SITA poskytlo tlačové oddelenie ministerstva školstva. V stredu 20. mája zasadala Správna rada STU, ktorá odporučila dekanovi FIIT Ivanovi Kotuliakovi, aby v záujme fakulty odstúpil zo svojej funkcie. Dôvodom má byť, že nezvládol riadenie fakulty a svojím konaním poškodzuje meno STU.

„Dianie na FIIT STU vnímam so znepokojením a vidím, že rovnaký postoj má aj Správna rada STU. Dnes sú nástroje na riešenie v rukách rektora a akademického senátu STU. Je najvyšší čas, aby vedenie STU preto začalo konať,” povedal minister. Zároveň doplnil, že podľa zákona má využívanie akademických slobôd prebiehať v súlade s demokratickými princípmi. „Pokiaľ sa na vysokej škole preukáže netransparentné a neetické konanie či zneužívanie týchto slobôd, považujem to za dôvod na prehodnotenie nielen právomocí vysokých škôl, ale aj systému ich financovania,“ dodal Gröhling.

Zľava: Dekan FIIT STU Ivan Kotuliak a predseda akademického senátu STU Marián Peciar
Zľava: Dekan FIIT STU Ivan Kotuliak a predseda akademického senátu STU Marián Peciar Foto: SITA/Branislav Bibel

Správna rada STU vo svojom stanovisku z mimoriadneho zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v stredu 20. mája, konštatuje, že dekan FIIT Ivan Kotuliak nedodržal sľub, ktorý dal pred svojím nástupom do funkcie rektorovi Miroslavovi Fikarovi. Mal sa vtedy zaviazať, že nebude masovo prijímať nových zamestnancov do ustanovenia akademického senátu fakulty a prípadné prijímanie bude konzultovať s rektorom. V januári 2020 na fakultu prijali 18 zamestnancov, čím sa zvýšil počet pedagogických a vedeckých zamestnancov fakulty o 40 percent. Rada na zasadnutí rovnako riešila, prečo sa dekan rozhodol nevypísať výberové konania na miesta profesorov, docentov a odborných asistentov, ktorým v júni 2020 končia pracovné zmluvy.

Kotuliak reagoval, že za uznesenie správnej rady zo zasadnutia hlasovalo sedem členov rady z ich celkového počtu 14. „Akékoľvek uznesenie správnej rady STU je vo forme odporúčania, a teda nie je záväzné. Je v našom záujme, aby bol konečne sfunkčnený fakultný senát, aby prestala časť zamestnancov traumatizovať univerzitný senát, rektora, verejnosť a dnes dokonca už aj ministra školstva,“ uzavrel.

Rektor STU pre agentúru SITA povedal, že jeho úlohou nie je rozhodovať spory na fakultách a ani na to nemá zákonné právomoci. „Mojou úlohou ako rektora je strážiť a vynucovať dodržiavanie pravidiel, apelovať na dodržiavanie zásad v súlade so zákonmi, etikou, dobrými mravmi, chrániť dobré meno STU,“ doplnil Fikar. Dodal, že sa bude snažiť o zmenu zákonov v oblasti riadenia univerzít, ktoré na viacerých školách viedli k vzniku podobných problémov.

Štrajkový výbor zamestnancov FIIT STU na svojej stránke uverejnili otvorenú výzvu ministrovi školstva, rektorovi a akademickému senátu STU, v ktorom žiadali odvolanie dekana FIIT Kotuliaka. Pod výzvu sa podpísalo takmer 1 500 ľudí, medzi nimi nielen študenti a zamestnanci fakulty, ale aj jej absolventi, partneri a verejnosť.

Pridaj komentár