Dátum: 16. februára 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Mesto začína so zberom kuchynského bioodpadu v ďalších mestských častiach

Do konca roka 2022 bude Bratislava zabezpečovať zber KBO vo všetkých 17 mestských častiach.

Bratislava rozširuje zber kuchynského bioodpadu (KBO) do ďalších mestských častí. Minulý rok hlavné mesto zaviedlo zber KBO v Lamači, počas marca a apríla tohto roku s ním začne aj v Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke. Ako informovala hovorkyňa magistrátu Dagmar Schodková, do konca roka 2022 bude Bratislava prostredníctvom svojej mestskej spoločnosti OLO – Odvoz a likvidácia odpadu zabezpečovať zber KBO vo všetkých 17 mestských častiach. Cieľom je znížiť, ideálne odstrániť, tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu.

Bratislava má zákonnú povinnosť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od 1. januára 2023. V októbri minulého roka mesto spustilo zber KBO v prvej mestskej časti Lamač. „Zapojilo sa 80 percent obyvateľov a za prvých päť mesiacov sa vyzbieralo približne 75 ton tohto druhu odpadu,“ poznamenala Schmucková. Po Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke budú nasledovať mestské časti Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Ružinov, Nové Mesto, Rača, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Všetky domácnosti dostanú bezplatne jeden 10 litrový odvetrávací kuchynský košík, 150 kusov certifikovaných kompostovateľných vreciek na 12 mesiacov a informačný leták. „Doručovanie bude prebiehať pred bytovými domami v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami. V prípade rodinných domov bude distribúcia formou od domu k domu,“ uviedla hovorkyňa mesta s tým, že pre obyvateľov, ktorých OLO nezastihne doma, budú k dispozícií aj distribučné centrá. Obyvatelia rodinných domov dostanú aj 20 litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou Kuchynský biologický rozložiteľný odpad. Obyvatelia bytoviek budú naplnené vrecká vhadzovať do 120 litrovej alebo 240 litrovej hnedej zbernej nádoby, umiestnenej v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

Do nádoby na kuchynský odpad patria zvyšky z prípravy jedla – napríklad šupky, odrezky z rastlinnej aj živočíšnej stravy, zvyšky vareného jedla a potravín, vrecká z čajov a usadeniny z kávy, škrupiny z vajec, aj použité papierové vreckovky. „Kompostovateľné vrecko naopak nie je určené na jedlé oleje a tuky, obaly po konzumácií jedál, kávové kapsule, ani iné tekuté zložky kuchynské odpadu, ako sú polievky, omáčky či mlieko,“ vysvetlila Schmucková. Z dôvodu dodržania systému zberu odporúčajú obyvateľom začať zbierať kuchynský odpad jeden týždeň pred prvým zberom. Ten bude v roku 2022 realizovaný od marca do novembra dvakrát do týždňa. Od decembra do februára bude frekvencia zberu jedenkrát do týždňa.

Cieľom zavedenia zberu KBO je znížiť, ideálne odstrániť, tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu. „Ak sa netriedi a končí na skládkach, je takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia,“ skonštatovala hovorkyňa mesta s tým, že dobre vytriedený KBO sa dá ďalej využiť a po spracovaní môže byť použitý napríklad ako hodnotný kompost pre zelené plochy v meste.

Bratislava v súčasnosti neprevádzkuje zariadenie na spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu s potrebnou kapacitou. Vytriedený kuchynský bioodpad z hlavného mesta preto zatiaľ končí v bioplynovej stanici Bošany, kde sa mení na elektrickú energiu, teplo a certifikované hnojivo. „Hlavné mesto má vo fáze projektovania novú kompostáreň, ktorá bude v nasledujúcich rokoch uvedená do prevádzky a bude slúžiť ako koncové zariadenie pre spracovanie KBO pre celé mesto,“ uzavrela Schmucková.

Pridaj komentár