Dátum: 20. januára 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Hlavné mesto začne na jar s viacerými úpravami na Hodžovom námestí

Bratislava pripravila niekoľko zlepšení, ktoré budú predchádzať komplexnej revitalizácii na základe architektonickej súťaže.

Bratislava plánuje v budúcnosti kompletnú revitalizáciu Hodžovho námestia, dočasné zlepšenia však prídu na rad už na jar. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, súčasný stav námestia je neudržateľný. „Dlažba je poškodená, betónové obruby kvetináčov sú vo veľmi zlom stave a rozpadávajú sa. Zeleň v nich nemá vhodný priestor na kvalitný rast a poškodzuje dlažbové podložie, čím prispieva k zatekaniu do podchodu,“ upozorňuje magistrát hlavného mesta s tým, že tento stav je potrebné sanovať hneď. Už na jar preto s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) zrealizuje na námestí niekoľko jednoduchých zlepšení, ktoré budú predchádzať komplexnej revitalizácii na základe architektonickej súťaže.

Hodžovo námestie je jedným z najvýznamnejších verejných priestorov Bratislavy, avšak vôbec nie je využitý jeho potenciál. „Chceme, aby toto námestie bolo skutočne reprezentatívne a živé, a to môže zabezpečiť iba kvalitná architektonická súťaž. Jej príprava a následná realizácia si však vyžadujú dlhý čas, až v horizonte rokov, preto urobíme zatiaľ aspoň dočasné úpravy,“ vysvetľuje mesto. V rámci dočasných úprav nahradia betónové obruby novými kvetináčmi, perspektívne rastliny presadia a odumierajúcu zeleň v apríli nahradia 90 novými stromami a trvalkovou zeleňou. „Námestie spríjemnia najmä okrasné stromy vhodné pre mestské podmienky, vďaka ktorým vzniknú miesta s príjemným tieňom,“ konštatuje mesto. Pribudne tiež zhruba 30 tzv. bratislavských lavičiek a 10 košov.

Mesto už minulý rok opravilo a zmodernizovalo fontánu Planéta mieru, zazelenalo dopravný ostrovček na Štefánikovej ulici a tento rok budú pokračovať. Okrem odstránenia betónových obrúb slúžiacich ako kvetináče opravia a doplnia poškodenú alebo chýbajúcu dlažbu. „Návrh reinterpretuje pôvodnú zeleň, zachováva hlavnú kompozičnú os a priehľady na významné okolité body, a aj na Prezidentský palác bude krajší pohľad,“ spresňuje magistrát. Návrh tiež podporuje priechodnosť územia a ponúka lepší prístup zo spodnej časti námestia. „Vytvorenie zelených ostrovov podporí intimitu prostredia, pričom zachováva bezpečnosť a prehľadnosť v území,“ dodáva mesto.

Súčasná podoba Hodžovho námestia vznikla v roku 1981, keď sprevádzkovali mimoúrovňovú križovatku s podchodom. Námestie pred barokovým Prezidentským palácom má výraznú osovú dispozíciu. Hlavná kompozičná os vychádza z paláca a práve na tejto osi je umiestnená aj kruhová fontána Planéta mieru.


Pridaj komentár