Dátum: 28. februára 2024 Autor: SITA Komentáre: 0
Areál starej Palmy prerobia na modernú mestskú štvrť

Bývalý priemyselný areál Palma v bratislavskom Novom Meste sa má zmeniť na modernú mestskú štvrť. Investor Corwin predložil zámer revitalizácie a tranformácie časti brownfieldu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

Areál starej Palmy prerobia na modernú mestskú štvrť
Foto: Corwin

Účelom navrhovanej činnosti je vytvoriť novú zástavbu, ktorej ťažiskom bude zachovanie a revitalizovanie určitej časti pôvodných objektov. Predpokladaný začiatok výstavby je úvod roka 2028, ukončenie o päť rokov neskôr. Investičné náklady by mali byť vo výške 175 miliónov eur.

V areáli sú navrhované štvorpodlažné až deväťpodlažné mestské bloky s podzemnými garážami, ktoré budú mať prevažne obytný charakter. „Doplňujúce funkcie sú umiestnené v rámci parteru s potenciálom dotvorenia budúceho lokálneho centra pre širšiu lokalitu,“ konštatuje navrhovateľ. Zámer počíta s vysokým podielom zelených plôch, verejných priestorov či použitím zelených striech. Plánovaná je tiež asanácia 17 pôvodných objektov, ako aj revitalizácia a prestavba pôvodných objektov Lisovne a Union Mlynu.

Areál starej Palmy prerobia na modernú mestskú štvrť
Foto: Corwin

Zámer má ambíciu nadviazať na celkový urbanistický koncept a obnovu a dostavbu severnej časti areálu Palma s cieľom revitalizácie a transformácie brownfieldu na „živý kúsok mesta“ s ohľadom na udržateľný mestský rozvoj vo forme blokovej štruktúry a pôvodných, funkčne adaptovaných objektov a dobre prepojených mestských a zelených verejných priestorov. Predložený zámer kladie dôraz na zhodnotenie územia aj z pohľadu adaptácie na zmeny klímy formou rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry.

Pridaj komentár