Dátum: 15. marca 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Týždeň písomných maturít otvorí externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry

Študentov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským dnes čaká test a sloh z predmetu maďarský jazyk a literatúra.

Týždeň písomných maturít dnes otvorí externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať takmer 37-tisíc žiakov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doplnilo, že 1 600 rovesníkov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským čaká to isté, ale z predmetu maďarský jazyk a literatúra. Tento týždeň od 15. do 18. marca 2022 podstúpi písomné maturity 40 390 maturantov zo 684 stredných škôl. Žiaci budú mať v tomto školskom roku navýšený čas na riešenie testov o 15 minút. Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) na svojom webe upozornil, že pre externú časť maturitnej skúšky v tomto roku budú použité testy, ktoré boli vytvorené a vytlačené pre účely Maturity 2020, preto na všetkých testoch, ktoré budú administrované v dňoch 15. – 18. marec 2022 bude na prednej strane uvedený text MATURITA 2020, rovnako aj na každej strane testov budú uvedené dátumy s rokom 2020.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované a vyhlásené v živom vysielaní v RTVS – v Rádiu Slovensko v utorok a piatok o 12:20 a zverejnené na internetových stránkach ministerstva školstva, NÚCEM, CVTI SR – školských výpočtových stredísk. Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní v stredu 16. marca zverejnené iba na internetových stránkach.

Riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská pre agentúru SITA vysvetlila, že testy pre Maturitu 2020 pripravili po dôkladnej kontrole a recenznom pripomienkovaní širšej skupiny učiteľov gymnázií a stredných odborných škôl. „Cieľom týchto recenzií bolo odstrániť, respektíve eliminovať výskyt nejednoznačných úloh, prípadne úloh, ktoré by mohli mať potenciálne dve riešenia a pod. Keďže v maturitných testoch je dôraz kladený najmä na hodnotenie kompetencie čítanie s porozumením, bolo potrebné pripraviť kvalitné úlohy, ktoré budú mať jednoznačné riešenia,“ objasnila, prečo už pri tvorbe testu Maturita 2020 zapojili do jeho prípravy viacero učiteľov a recenzentov. V tomto školskom roku NÚCEM oslovil dodatočných recenzentov – učiteľov stredných škôl – na posúdenie, či považujú test z roku 2020 vhodný alebo nevhodný pre maturitnú skúšku 2022 aj s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Zo stanovísk týchto učiteľov vyplýva, že test je vhodný aj pre maturantov, ktorí boli vzdelávaní dištančnou formou. Kanovská znova zdôraznila, že ťažiskom hodnotenia v teste zo slovenského jazyka a literatúry je predovšetkým práca s textom a čítanie s porozumením ako kompetencia, ktorú maturanti potrebujú pre život.

Maturantov v stredu 16. marca čaká externý test a slohová práca z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, bude v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Ministerstvo priblížilo, že maturanti si najčastejšie vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti viac ako 34 900 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk (1 217 žiakov) a ruský jazyk (687 žiakov). Francúzsky jazyk si vybralo 21 maturantov, španielsky jazyk 14 a jeden žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka.

Nasledujúci deň, vo štvrtok 17. marca, bude externý test z matematiky písať takmer 5 000 maturantov na Slovensku. Matematiku si ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet vyberalo približne 12,3 percenta z celkového počtu maturujúcich žiakov. Externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín uzavrie 18. marca maturitný týždeň. V prípade slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude písať obe z uvedených častí približne 1 600 žiakov, test z ukrajinského jazyka a literatúry čaká 27 maturantov.

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy prevezmú 4. mája elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme školy dostanú 5. – 10. mája 2022. Náhradný termín písomných maturít, ktorý je určený pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 5. – 8. apríla a opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra.

Pridaj komentár