Dátum: 31. decembra 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Projekt diaľničného tunela cez Karpaty získal súhlas envirorezortu

Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s výstavbou tunela Karpaty medzi Račou a Záhorskou Bystricou v Bratislave. Ako informuje na webovej stránke Bratislavský samosprávny kraj (BSK), vyplýva to zo záverečného stanoviska k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA. „Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona príslušný orgán súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti podľa realizačného variantu V3a, ktorý možno vyhodnotiť za najpriaznivejší,“ konštatuje envirorezort.

Variant V3a plánuje nadúrovňové križovanie s cestou I/2. Celková dĺžka úseku je 12,417 kilometra, dĺžka tunela Karpaty je 11,760 kilometra. „Priemerná dĺžka doby razenia tunelových rúr bude 22 mesiacov, celková dĺžka výstavby sa predpokladá na 5,6 roka,“ uvádza BSK. Lokalita A sa nachádza severozápadne od doteraz zastavanej časti obce Marianka. Bude sa nachádzať v zábere stavby a bude slúžiť ako dočasná depónia na nakladanie s rúbaninou.

„Hoci nová diaľnica D4 z bratislavských Jaroviec do Rače je v prevádzke od novembra 2021, stále jej chýba spojnica cez Malé Karpaty medzi Račou a Stupavou, kde by sa mala napojiť na diaľnicu D2 vedúcu do Brna,“ konštatuje samospráva. Tunel Karpaty by sa mal stať najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku a zároveň druhým najdlhším dvojrúrovým tunelom v Európe. Predpokladané náklady na výstavbu sú viac ako miliarda eur. Realizácia projektu je závislá aj od možnosti financovania.

Pridaj komentár