Dátum: 12. marca 2022 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Pozvánka na výstavu - Stretnutie nad Dunajom

Výstava obrazov Kataríny Alexyovej Fígerovej v Sajado Eurovea Galleria symbolicky nazvaná Stretnutie nad Dunajom prezentuje komornú kolekciu diel z jej aktuálnej tvorby.

Pozvánka na výstavu - Stretnutie nad Dunajom
Zľava: Igor Turuk, Vlasta Antalová, Henry Tóth, Katarína Alexyová Fígerová a Marián Greksa

Jasne naznačuje, že autorka sa za uplynulé desaťročia vyprofilovala na pozoruhodnú maliarku s jedinečným a nezameniteľným rukopisom, prekvapivou výrazovou silou i širokou škálou posolstiev, ktoré sprostredkúva divákom.

V jej výtvarnej reči vzdialene rezonujú vplyvy informelu ako aj inklinácia k abstrakcii či už v jej lyrických alebo geometrických podobách, no rovnako presvedčivá je i miera imaginácie a spontánnej predstavivosti, ktorá jej umožňuje interpretovať témy vo veľmi pôsobivých kompozíciách. Farebný svet jej obrazov je reflexiou širokej škály podnetov zo sveta literatúry, poézie a hudby, ale i z každodenného sveta ľudí, ktorých príbehy vníma cez prizmu vlastných myšlienok, túžob a predstáv.

Aktuálny maliarsky štýl Kataríny Alexyovej Fígerovej predstavuje výrazný posun od vizuálnej reality do polôh abstrakcie. Využíva tajomnú silu štrukturálnej maľby a maliarskeho gesta, magickú reč symbolov i metafor, účinok nezvyčajných farebných akordov a často i noblesných zlatých a strieborných tónov. V obrazoch vrství na plátno hutné polotuhé farebné hmoty, alebo pracuje s voľnejšou technikou olejovej maľby, kde na papieri strieda jemné lazúry s robustnejšími štruktúrami. Nie je jej cudzia ani technika koláže či asambláže, pri ktorej do plochy obrazu vkladá drobné predmety a fragmenty často i s osobnou väzbou. Tento tvorivý princíp svojou bezprostrednosťou a až hravou spontánnosťou prepožičiava jej dielam istú tajomnosť a nostalgiu a otvára priestor pre meditáciu a zamyslenie. Kolekcia Kataríny Alexyovej Fígerovej tlmočí krásny maliarsky príbeh, ktorý nás vyzýva aby sme ho otvorili.

Katarína Alexyová-Fígerová

Katarína Alexyová-Fígerová

Katarína Alexyová-Fígerová žije v Bratislave a venuje sa maľbe, grafike a v poslednom období i sochárskej tvorbe. Má za sebou množstvo individuálnych i kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí a v roku 2019 bola rezidentkou Cité Internationale des Arts v Paríži. V roku 2021 sa jej dielo objavilo na plagáte Bratislavských hudobných slávností.

Autor: MÁRIA HORVÁTHOVÁ

Foto: Ramon Leško

Pridaj komentár