Dátum: 18. februára 2022 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Poznáme držiteľov ocenenia ENVIROMESTO 2021

Trenčín, Puchov, Nitra a Skalica – to sú štyri slovenské mestá, ktoré získali ocenenie ENVIROMESTO 2021. Ceny z rúk ministra životného prostredia Jána Budaja a generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Michala Maca si prevzali samotní primátori na slávnostnej ceremónii dnes v Bratislave.

Poznáme držiteľov ocenenia ENVIROMESTO 2021

Primátor Trenčína Richard Rybníček v kategórii prechod na zelené hospodárstvo, primátorka Púchova Katarína Heneková ako víťazka v kategórii ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra, primátor Nitry Marek Hattas v kategórii ochrana ovzdušia. Mesto Skalica získalo ocenenie v kategórii adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy. Jeho primátorka Anna Mierna sa však na slávnosti nezúčastnila.  Laureátom a celkovým víťazom ENVIROMESTO 2021 sa stalo mesto Trenčín a to za zaujímavý projekt – trenčiansky luh, ktorý je priamo v centre mesta. Predstavuje 13,5 hektára pôdy v dotyku s riekou Váh. Okrem iného je tam vzácne vtáctvo a miestne enviromentálne organizácie tam robia exkurzie pre deti a študentov. „Je to v centre mesta, sme na to veľmi hrdí, bojujeme takto proti otepľovaniu mesta. Inými slovami je to projekt, ktorý slúži na ochladzovanie meste,“ povedal Richard Rybníčk.

Prihlásili sa šestnásti

V treťom ročníku celoslovenskej súťaže ENVIROMESTO 2021  súperilo celkovo 16 miest. Cieľom národnej súťaže je zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale aj v reálnom živote. Ocenené mestá získavajú finančné prostriedky, diplom a umeleckú plaketu. „Tretí ročník súťaže považujem za mimoriadne úspešný. Výsledkom je najvyšší počet prihlásených miest v histórii súťaže. Víťazným mestám gratulujem, zapojeným mestám ďakujem za účasť a za vytvorenie prostredia zdravej konkurencie,“ uviedol minister Ján Budaj.

Čo mesto, to iný nápad

Mesto Trenčín presvedčilo hodnotiacu komisiu komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia. Ide napríklad o aktivity v obehovom hospodárstve, v budovaní zelenej infraštruktúry, v ochrane ovzdušia či v realizácii opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy. Vďaka podrobnej analýze odpadov a SMART riešeniam sú v meste prijímané efektívne opatrenia. Pozitívne bola hodnotená práca s verejnosťou a osvetová činnosť v téme odpadového hospodárstva na základných školách. Mesto Púchov aktivizuje obyvateľov k vyčisteniu svojho okolia a pravidelne prepája činnosti s environmentálnou výchovou. Vysádza stromy, podporuje biodiverzitu a opeľovače. Mesto Nitra využíva meteostanice na informovanie odborníkov a verejnosti, rozmiestnenie staníc navrhlo s využitím Plánu udržateľnej mobility. Mesto Skalica si zo súťaže odnáša prvenstvo za revitalizáciou veľkých plôch v meste využitím vodozádržných opatrení. Hodnotiaca komisia, zložená  z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií, rozhodovala v dvoch etapách. Výsledky mali byť pôvodne známe už počas jesene minulého roka. Protipandemické opatrenia však zasiahli aj do organizačného plánu slávnostného vyhodnotenia a samosprávy čakali na výsledky o niečo dlhšie. „Ocenené mestá si zaslúžia naše uznanie. No netreba zabúdať, že nielen víťazstvo, ale aj samotná účasť v súťaži je spôsobom, ako sa snaha vedenia mesta dostane do širšieho povedomia verejnosti a bude sa vynímať ako pozitívny príklad hodný nasledovania,“ uzavrel Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

Autor: Viera Mašlojová


Pridaj komentár