Dátum: 14. decembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Petržalka bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 54 mil. eur

Rozpočet Petržalky na rok 2022 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2021 nižší o 5,2 mil. eur.

Bratislavská Petržalka bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 54 mil. eur. Rozhodli o tom petržalskí poslanci na dnešnom zastupiteľstve. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný vo výške 54,1 mil. eur. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 1,47 mil. eur. Kapitálový rozpočet je schodkový v sume 4,35 mil. eur, finančné operácie sú prebytkové vo výške 2,88 mil. eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na rok 2022 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2021 nižší o 5,2 mil. eur. „Síce sa zvyšuje rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov, kapitálové príjmy, ale hlavne kapitálové výdavky, klesajú,“ vysvetľuje mestská časť. Viditeľný pokles je tiež zaznamenaný v príjmových finančných operáciách. „Nižší návrh rozpočtu na rok 2022 oproti očakávanej skutočnosti za rok 2021 je spôsobený poklesom príjmových finančných operácií z dôvodu čiastočného ukončenia čerpania komerčného úveru k 31. decembru 2021 a zapájanie rezervného fondu v roku 2022 len vo výške 3,26 mil. eur,“ dodáva Petržalka.

Viac ako 50-percentný podiel na celkových bežných príjmoch mestskej časti predstavujú daňové príjmy. „Oproti rozpočtu na rok 2021 očakávame ich zvýšenie o 3 mil. eur. Nárast o 969-tisíc eur očakávame z výnosu na dani z nehnuteľnosti a 2,1 mil. eur na dani z príjmov fyzických osôb,“ uvádza mestská časť. Podiel na poplatku za komunálny odpad je na úrovni skutočného plnenia za rok 2020 vo výške 685-tisíc eur. „V miestnych daniach, ktoré sú v správe mestskej časti, predpokladáme príjmy na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2021,“ dodáva Petržalka. Nedaňové príjmy predstavujú takmer 5 mil. eur, granty a transfery takmer 16 mil. eur a príjmy rozpočtových organizácií viac ako 2 mil. eur.

Bežné výdavky mestskej časti sú naplánované vo výške 47,9 mil. eur, kapitálové výdavky v sume 10,5 mil. eur a finančné operácie vo výške 1,3 mil. eur.

Pridaj komentár