Dátum: 22. júla 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Novú električkovú trať v Petržalke by mali postaviť za menej ako 75 mil. eur

Po úspešnej kontrole procesu verejného obstarávania bude nasledovať podpis zmluvy o dielo s vysúťaženým zhotoviteľom a spustenie výstavby.

Proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby novej električkovej trate v Petržalke – 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor už má svojho víťaza. Ako informovala hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová, najnižšiu cenovú ponuku predložila skupina dodávateľov Združenie NS MHD Petržalka, ktorá ponúkla cenu 74,586 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V najbližších týždňoch budú prebiehať povinné kontroly Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO). Následne, v prípade úspešnej kontroly, bude s vysúťaženým zhotoviteľom podpísaná zmluva o dielo a začne sa výstavba električkovej trate až po Janíkov dvor.

Aktuálne začína plynúť lehota na podanie námietky voči výberu víťazného uchádzača. „V prípade, že nikto z neúspešných uchádzačov námietku v lehote nepodá, bude nasledovať kontrola procesu výberu zhotoviteľa na ÚVO. Ak bude podaná námietka a bude jej vyhovené, zopakuje sa napríklad časť vyhodnotenia predložených ponúk,“ objasnila hovorkyňa s tým, že po úspešnej kontrole celého procesu bude nasledovať podpis zmluvy o dielo s vysúťaženým zhotoviteľom a spustenie výstavby.

Víťaznú ponuku predložila skupina dodávateľov s názvom Združenie NS MHD Petržalka, kde hlavným členom je ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA a ostatnými členmi sú ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., CEDIS a HANT BA. Druhú najnižšiu cenovú ponuku predložilo Združenie ICM-DUHA s hlavným členom ICM S.p.A. v hodnote 79,779 mil. eur bez DPH a tretiu Združenie Električka s hlavným členom PORR s.r.o. v hodnote 82,135 mil. eur bez DPH. Do verejného obstarávania sa zapojilo ešte ďalších päť uchádzačov.

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor je v súčasnosti najväčší dopravný projekt mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste, ktorý vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu a plynule sa napojí na zrekonštruovanú električkovú trať na Starom moste, ktorá vedie ponad Dunaj. Vďaka tomuto spojeniu bude verejnosť len za pár minút komfortne a  bezpečne cestovať z historického centra mesta až na koniec najväčšej mestskej časti Petržalky.  Projekt bude financovaný prostredníctvom fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.

Pridaj komentár