Dátum: 29. júna 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Mestské lesy začínajú s ťažbou na Kamzíku, návštevníkov čakajú obmedzenia

Dôvodom ťažby dreva je premena pôvodne monokultúrnych porastov na prírode blízke lesy.

Mestské lesy v Bratislave (MLB) dnes začínajú s ťažbou dreva na Kamzíku, návštevníkov čakajú dočasné obmedzenia. Informujú o tom na sociálnej sieti. „Dnes začíname obnovnú ťažbu dreva v poraste č. 911 v lokalite Kamzík, vedľa Cvičnej lúky,“ uvádzajú mestské lesy. Oblasť sa nachádza v zóne č. 2, kde sú takéto opatrenia povolené. „Návštevníkom sa ospravedlňujeme za dočasné obmedzenia. Po skončení ťažby miesto dáme do pôvodného stavu,“ dodávajú mestské lesy.

Okrajom porastu prechádza modrá a zelená turistická značka. „Budeme zvlášť opatrní, aby neprišlo k poškodeniu rekreačnej infraštruktúry,“ konštatujú MLB. Ťažbu vyznačovali s ochranármi už minulý rok, avšak vzhľadom na mimoriadne daždivú jeseň a zimu, keď bola pôda rozmočená, ju odložili. Mestské lesy sa snažia ťažbu vykonávať čo najšetrnejšie. Ako uvádzajú, cieľom ťažby dreva nie je dosiahnuť finančný profit a objem ťažby je výrazne znížený. „Ročný prírastok dreva v lese je 18-tisíc metrov kubických, ťažíme do päťtisíc metrov kubických a každý strom na ťažbu vyberáme v spolupráci s ochranármi. Až 54 percent lesa tvorí zóna bez ťažby dreva,“ dodávajú MLB.

Dôvodom ťažby dreva je premena pôvodne monokultúrnych porastov na prírode blízke lesy, ktoré sú druhovo a vekovo pestré. „Používame pri tom najšetrnejší dostupný spôsob – účelový výber, v lese tak nevznikajú otvorené plochy po ťažbe. Tie najcennejšie stromy nechávame v poraste na dožitie, nikdy nebudú vyrúbané,“ konštatujú MLB s tým, že okrem dominantného buka preferujú aj dub, lipu, javor, čerešňu, brezu a vŕbu. „Výsledkom budú stabilné lesy s vysokou rekreačnou a ochranárskou hodnotou. Tento proces, na ktorom spolupracujú lesníci s ochranármi, je už ukončený na približne polovici územia mestských lesov v Zónach kľudu,“ uzavreli mestské lesy.


Pridaj komentár