Dátum: 13. júla 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Mesto vyzýva na predkladanie žiadostí na zmeny územného plánu

Bratislava vyzýva na predkladanie žiadostí na zmeny územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, ide o nevyužívané plochy, kde bude po novom možné požiadať o výstavbu bytov. Podmienkou je, že bude urbanistickou štúdiou preverené a z jej verejného prerokovania preukázané, že daná lokalita spĺňa predpoklady pre zmenu funkčného využitia na obytné územie a výstavbu bytov.

Územný plán mesta Bratislava

Mesto pre zvýšenie dostupnosti bývania rekonštruuje zanedbané mestské byty a rozbieha tiež vlastnú výstavbu mestských bytov. „Pre zvýšenie počtu bytov je ale veľmi dôležitá aj dobrá spolupráca hlavného mesta so súkromným sektorom, práve o tom je aj táto výzva,“ vysvetľuje magistrát. Ako dodáva, jej cieľom je využiť na výstavbu bytov urbanistickou štúdiou preverené vyhovujúce brownfieldy, pričom časť bytov, ktoré súkromný investor vybuduje, dostane mesto.


Pridaj komentár