Dátum: 2. júla 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Mesto predložilo na posudzovanie EIA zámer električkovej trate Pribinova - Košická

Predpokladaný termín začatia výstavby je rok 2024, predpokladaný termín začatia prevádzky je rok 2026.

Bratislava predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA zámer výstavby novej električkovej trate Pribinova – Košická. Zámer môže pripomienkovať verejnosť do 21 dní. Predmetom zámeru je rozšírenie existujúcej siete električkových tratí na území hlavného mesta v úseku Pribinova – Košická – Miletičova. Predpokladaný termín začatia výstavby je rok 2024, predpokladaný termín začatia prevádzky je rok 2026. Investičné náklady sú odhadované vo výške 40 mil. eur.

Rozšírenie siete električkových tratí sa v navrhovanom úseku Košická napojí na existujúcu električkovú trať na Starom Moste a na Šafárikovom námestí. „Následne v telese existujúcej komunikácie medzi budovami Klubu umelcov a Ministerstvom vnútra SR prejde na Pribinovu ulicu, ktorou pokračuje popred a okolo Slovenského národného divadla,“ uvádza sa v zámere. Ďalej mimoúrovňovo popod most Apollo trať prekrižuje Košickú ulicu, pozdĺž ktorej bude pokračovať až po vyústenie na Miletičovu ulicu. V križovatke ulíc Záhradnícka – Miletičova sa napojí na existujúcu trať.

Pridaj komentár