Posted on: 2. júla 2022 Posted by: SITA Comments: 0
Mesto predložilo na posudzovanie EIA zámer električkovej trate Pribinova - Košická
Volvo

Predpokladaný termín začatia výstavby je rok 2024, predpokladaný termín začatia prevádzky je rok 2026.

Bratislava predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA zámer výstavby novej električkovej trate Pribinova – Košická. Zámer môže pripomienkovať verejnosť do 21 dní. Predmetom zámeru je rozšírenie existujúcej siete električkových tratí na území hlavného mesta v úseku Pribinova – Košická – Miletičova. Predpokladaný termín začatia výstavby je rok 2024, predpokladaný termín začatia prevádzky je rok 2026. Investičné náklady sú odhadované vo výške 40 mil. eur.

Rozšírenie siete električkových tratí sa v navrhovanom úseku Košická napojí na existujúcu električkovú trať na Starom Moste a na Šafárikovom námestí. „Následne v telese existujúcej komunikácie medzi budovami Klubu umelcov a Ministerstvom vnútra SR prejde na Pribinovu ulicu, ktorou pokračuje popred a okolo Slovenského národného divadla,“ uvádza sa v zámere. Ďalej mimoúrovňovo popod most Apollo trať prekrižuje Košickú ulicu, pozdĺž ktorej bude pokračovať až po vyústenie na Miletičovu ulicu. V križovatke ulíc Záhradnícka – Miletičova sa napojí na existujúcu trať.

Volvo

Pridaj komentár