Dátum: 17. decembra 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Električky budú od pondelka znovu jazdiť medzi Tomášikovou a Depom Jurajov Dvor

Električky budú už od pondelka 18. decembra znovu jazdiť medzi Tomášikovou ulicou a Depom Jurajov Dvor v Bratislave, pokračovanie trate smerom na Zlaté Piesky bude hotové na budúci rok. Vyplynulo to z dnešného kontrolného dňa na rekonštrukcii Vajnorskej radiály. Modernizáciu trate zafinancovalo ministerstvo dopravy vďaka eurofondom. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) išlo na celý projekt 24 miliónov eur.

Zhotoviteľ začal trať modernizovať v septembri 2023, zmluvný termín ukončenia prác je v polovici roka 2024. Aktuálne ukončujú práce na modernizácií traťových úsekov Tomášiková – Jurajov Dvor a Jurajov Dvor – Zlaté Piesky. Nasledovať bude výmena trakčných káblov k meniarňam na Zlatých pieskoch, Februárovej a na Trnávke. Cieľom je modernizovať najpoškodenejšie časti radiály. Veľká modernizácia úseku je naplánovaná po roku 2025.

Okrem Vajnorskej radiály zabezpečuje ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán OPII eurofondy aj na ďalšie projekty v Bratislave, a to spolu za vyše 120 miliónov eur. Ide o prvú fázu električkovej trate v Petržalke, obnovu vozového parku električiek, modernizáciu údržbovej základne v depe Krasňany a modernizáciu kľúčových prvkov infraštruktúry. Dokončené projekty z OPII sú vo výške približne 91 mil. eur. Ide o modernizáciu Dúbravsko-Karloveskej radiály, modernizáciu údržbovej základne a obnovu vozového parku električiek.


Pridaj komentár