Dátum: 31. mája 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Devínska Nová Ves bude v rámci parkovacej politiky navrhnutá ako jedna zóna

Parkovacia politika – Mestská časť na zastupiteľstve pripomienkovala a schvaľovala nariadenie mesta k parkovacej politike.

Parkovacia politika

Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves bude v rámci pripravovanej celomestskej parkovacej politiky navrhnutá ako jedna zóna. Rozhodli o tom miestni poslanci na minulotýždňovom zastupiteľstve.

Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Dárius Krajčír. „Na zastupiteľstve sme pripomienkovali a schvaľovali všeobecne záväzné nariadenie (VZN) magistrátu k parkovacej politike. Našou hlavnou úlohou bolo stanoviť, či Devínska Nová Ves bude mať jednu zónu, alebo viaceré,“ uviedol Krajčír a dodal, že po hlasovaní v príslušnej komisii a vychádzajúc z miestnych pomerov v statickej doprave sa rozhodli, že Devínska Nová Ves bude navrhnutá ako jedna zóna. „Bude to jasné, jednoduché a hlavne v prípade zavedenia parkovacej politiky efektívne riešenie. Budem trvať na tom, že parkovacia politika by mala byť spustená v celej Bratislave, až keď si budeme istí, že toto navrhnuté riešenie je funkčné,“ doplnil starosta.

Ďalším dôležitým krokom miestneho zastupiteľstva bolo schválenie zverenia športového areálu Ivana Bukovčana 1-3 do správy DNV ŠPORT. „Budeme tak môcť začať s dlho očakávanou revitalizáciou tohto priestoru, aby slúžil predovšetkým škole, deťom, klubom i verejnosti,“ vysvetlil Krajčír. Minulý týždeň sa konalo v mestskej časti tiež verejné prerokovanie k projektu obytného súboru Slnečný vrch. „Dokumenty a pripomienky z tohto prerokovania budú v programe najbližšej komisie výstavby a životného prostredia 2. júna,“ uzavrel Krajčír.

Pridaj komentár