Dátum: 5. decembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Bratislavskí policajti náhodne kontrolujú karanténne povinnosti na hraniciach

Osobám, ktoré nie sú kompletne zaočkované, je nariadená povinná izolácia, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením desiateho dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Policajti v Bratislavskom kraji vykonávajú náhodné kontroly karanténnych povinností osôb vstupujúcich na územie Slovenska. V tlačovej správe o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff. Okrem týchto kontrol sa počas víkendu zamerali aj na osobitné cielené kontroly, zamerané na dodržiavanie povinností uložených vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

zdroj: facebook.com/KRPZBA

Kontrolovali opatrenie, podľa ktorého každá osoba nad 12 rokov a dvoch mesiacov (okrem výnimiek uvedených vo vyhláške ÚVZ SR), je povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR registrovať sa na webovej stránke ehranica. Kompletne zaočkované osoby sú povinné preukázať tento status COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý spĺňa podmienky vyhlášky ÚVZ SR.

Osobám, ktoré nie sú kompletne zaočkované, je nariadená povinná izolácia, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením desiateho dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie. Osoby spadajúce pod niektorú výnimku z nariadenej izolácie sú povinné pri kontrole preukázať splnenie všetkých podmienok pre danú výnimku. Napríklad negatívny výsledok RT-PCR test, ak sa vyžaduje.


Pridaj komentár