Dátum: 11. apríla 2022 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Super práca policajtov! Vykrádači bytov skončili za mrežami

Pred niekoľkými dňami sme vás informovali o nových technikách vykrádačov bytov hlavne v štvrtom Bratislavskom okrese.

Policajti viacerých útvarov Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave sa vyšetrovaním týchto prípadov intenzívne zaoberali, aj vďaka tomu sa na základe operatívno-pátracej činnosti a intenzívneho vyšetrovania boli získané informácie smerujúce k totožnosti konkrétnych osôb, podozrivých zo spáchania týchto skutkov.

V piatok (08.04.2022) boli vo večerných hodinách na osobnej slobode policajtmi Pohotovostného policajného útvaru Bratislava a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV na Sološníckej ulici v Bratislave, obmedzení na osobnej slobode dvaja muži – cudzí štátni príslušníci potom, ako sa dopustili ďalšieho vlámania do jedného z bytov, tentokrát v okrese Bratislava V. Tí boli následne eskortovaní na policajné oddelenie, kde s nimi boli vykonané potrebné procesné úkony, po vykonaní ktorých boli muži umiestnení v cele policajného zaistenia.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V a v Bratislave IV už vzniesol obvinenie z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody 37-ročnému Levanovi R. a 41-ročnému Rafaellimu J., obom štátnym príslušníkom Gruzínska.Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie mali obaja muži dňa 08.04.2022 prekonať bez použitia zjavného násilia uzamknutie bezpečnostných dverí jedného z bytov na Vavilovej ulici v Bratislave. Z jeho vnútorných priestorov následne odcudzili šperky ako aj rôzne iné predmety, krádežou ktorých bola spôsobená škoda v celkovej výške cca. 13.578,- Eur.

V rámci vyšetrovania bolo preukázané, že obaja muži sa dopustili aj ďalšieho skutku, ku ktorému došlo koncom marca tohto roku na Tranovského ulici v Bratislave. Aj v tomto prípade bez zjavného násilia prekonali riadne uzamknuté bezpečnostné dvere jedného z bytov, z ktorého následne odcudzili rôzne šperky zo žltého kovu v celkovej hodnote cca. 1.154 ,- Eur.

Zo strany vyšetrovateľa bol zároveň v tejto súvislosti spracovaný aj podnet k návrhu na ich väzobné stíhanie. Za uvedené konanie hrozí v prípade preukázania viny pred súdom obvineným mužom v zmysle zákona trest odňatia slobody až na päť rokov.

Polícia ďakuje aj občanom, ktorý svojimi informáciami pomohli pri objasňovaní týchto trestných činov.

Prostredníctvom tlačových správ ako aj pravidelne zverejňovaných príspevkov na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj, polícia informovala verejnosť o aktuálnych praktikách a spôsoboch, ktoré páchateľom poslúžili na to, aby sa nepovoleným spôsobom dostali do bytov. Jedným zo spoločných znakov bolo znefunkčnenie magnetického uzatvárania vchodových dverí do bytového domu a zaznamenali sa aj rôzne značky, ktoré mohli slúžiť na označovanie si bytov. Preto polícia apelovala na občanov prostredníctvom rád a odporúčaní, aby zvýšili svoju všímavosť, obozretnosť a zamerali sa na možné značenie si bytov rôznymi značkami alebo písanými symbolmi.Zo strany verejnosti polícia zaznamenala intenzívnu spätnú väzbu, denne prijímala množstvo správ, v ktorých boli fotografie a informácie o značení si bytov a vchodov do bytových domov a tieto zverejnili.

V rámci vyšetrovania, ktoré neobišlo ani šetrenie k týmto značeniam, bolo zistené, že v niektorých prípadoch nemalo označenie na stene pri vchodových dverách do bytov priamy súvis trestnou činnosťou páchateľov. Toto značenie používali rôzne subjekty pri svojej podnikateľskej činnosti, pričom o týchto svojich aktivitách neinformovali správcov domov a ani samotných vlastníkov. Zároveň však prijali aj množstvo informácií, ktoré vyšetrovateľom pomohli pri objasňovaní a pátraní po páchateľoch.

Zdroj: facebook.com/KRPZBA


Pridaj komentár