Dátum: 11. marca 2022 Autor: Michal Motúz Komentáre: 2
Bytoví zlodeji sú späť!

Policajti v Bratislavskom kraji v poslednom období opäť zaznamenali po krátkej prestávke prvé prípady krádeže vlámaním do bytov.

Tie sa vyznačovali rovnakými znakmi, ako prípady ku ktorým dochádzalo v priebehu minulého roka – zlodeji sa do bytov vlámali bez zjavného použitia násilia.

Polícia od roku 2022 evidujeme na území bratislavského kraja doposiaľ celkovo tri takéto prípady.

Zdroj: Facebook.com/KRPZBA

Zlodeji si v priestoroch jedného z obytných domov v blízkosti Dulovho námestia obzerali vchodové dvere do bytov, pri čom však boli vyrušení majiteľom jedného z bytov. Následne sa dali na útek.

Polícia upozorňuje:

 •  ak ste svedkom takéhoto konania neznámych osôb, BEZODKLADNE kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158! pravdepodobnosť zadržania páchateľa trestného činu je väčšia v prípade včasného nahlásenia takéhoto konania ako v prípadoch, kedy nám občania nahlásia takéto konane s časovým odstupom!

V minulosti bolo zistené, že zlodeji si označovali byty, ktoré neskôr vykradli nasledovnými spôsobmi:

 • umelohmotnými sponkami ohnutými do tvaru „V“ umiestnenými medzi dvere a zárubňu
 • tepelný lepidlom naneseným medzi dvere a zárubňu, ktoré po stuhnutí zatvrdne a pri otvorení dverí sa lepiaca plocha poškodí
 • pretočením krytu zámku na bezpečnostných dverách do zvislej polohy.

Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave dávajú do pozornosti nasledovné rady:

 • Pred odchodom na dovolenku starostlivo zamknite dvere a zavrite okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná.
 • Počas Vašej neprítomnosti požiadajte príbuzných, dôveryhodných známych alebo susedov, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a kontrolovali neporušenosť bytu/domu. Nezaťahujte okná roletami – dávate tým na vedomie, že nie ste doma.
 • Informujte aj Vašich susedov o tejto taktike zlodejov a majte s nimi dobré vzťahy. Sú jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či dom. Požiadajte ich, aby venovali pozornosť okoliu vášho domu/bytu, všímali si pohyb neznámych podozrivých osôb, a ak je to možné vyfotografovali ich.
 • Ak máte nainštalovaný bezpečnostný systém vždy použili pred odchodom z bytu je vhodné ho umiestniť/ označiť na viditeľné miesto. Môže to odradiť možných páchateľov.
 • Nenechávajte si doma väčšie množstvo finančných prostriedkov. Radšej ich bezpečne uložte v banke.
 • Venujte väčšiu pozornosť kontrole magnetických zámkov vchodových dverí Vášho bytového domu. Môže byť znefunkčnený napr. nalepením cudzích predmetov.
 • Takisto venujte pozornosť označeniu bytov napr. na vašich vchodových dverách či zárubniach.