Dátum: 27. apríla 2023 Autor: SITA Komentáre: 1
Na hrade Devín je zakázané nosenie zástavy na žrdi

Členovia Matice slovenskej (MS) sa stretli pri výstupe na hrad Devín s nepochopením vedenia Múzea Mesta Bratislavy (MMB). Podľa tajomníka MS Jána Semana spolu so študentami evanjelického gymnázia a evanjelickým farárom zo Zvolenskej Slatiny vyšli v utorok 25. apríla na Devín, aby si pripomenuli vlasteneckú vychádzku študentov bratislavského lýcea pod vedením Ľudovíta Štúra. Spomienkové stretnutie vopred nahlásili a MMB ho povolilo. „Až hore pri pamätnej tabuli správca hradu vyzval predstaviteľov MS, aby stiahli zo žrdí slovenskú štátnu zástavu, zástavu Evanjelickej cirkvi a.v. a zástavu MS,“ uviedol Seman s tým, že podľa ich tvrdení je nosenie zástav v areáli hradu na žrdi zakázané.

„Je pre nás nepochopiteľné, že na hrade Devín, ktorý je slovenským národným symbolom, nie je povolené nosiť slovenskú zástavu na žrdi,“ skonštatoval Seman s tým, že MS na Devíne zorganizovala v minulosti niekoľko spomienkových podujatí pri príležitosti slávnej vychádzky štúrovcov z roku 1836 a nikdy im vedenie MMB nezakazovalo priniesť si na hrad zástavy. „Predsedníctvo MS sa obracia na poslancov, ktorí sú členmi Výboru NR SR pre kultúru a médiá, aby z pozície svojej verejnej funkcie interpelovali za zrušenie zákazu nosenia zástav v areáli hradu Devín, ktorý patrí pod MMB a múzeu odporučili, aby na veži hradu Devín osadili žrď so slovenskou štátnou zástavou, ako je to obvyklé aj na iných slovenských hradoch,“ dodal.

List správcu MS v podobnom znení bude adresovaný aj premiérovi SR, ministerke kultúry SR, najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku a primátorovi mesta Bratislava.

1 people reacted on this

Pridaj komentár