Dátum: 28. apríla 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Práce na rozšírení Harmincovej v Dúbravke sa predĺžia o dva mesiace

Bratislava pokračuje s prácami na rozšírení Harmincovej ulice v Dúbravke. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, v dôsledku neočakávaných okolností bolo nutné posunúť harmonogram projektu o dva mesiace. Dokončenie celej stavby je plánované na začiatok novembra 2023. V dolnej časti ulice teraz pokladajú prvé vrstvy asfaltu na novo vybudovanom úseku cesty. „Zároveň sme položili nové kamenné obrubníky, prídlažbu a stĺpy verejného osvetlenia – všetko v súlade s našimi princípmi a štandardmi,“ uvádza mesto.

Práce na rozšírení Harmincovej v Dúbravke sa predĺžia o dva mesiace

V hornej časti ulice realizujú podklad zo štrkodrvy a s ním súvisiace zemné práce. „Pre nestabilitu ílovitého podložia musela byť časť nového úseku trasy kompletne odkopaná a nahradená vhodným materiálom,“ vysvetľuje mesto oneskorenie prác. Navyše museli spolu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou upraviť aj vodovodné šachty, ktoré sa ukázali byť v havarijnom stave. „Časovo náročná bola najmä výroba atypických tvaroviek vodovodného potrubia,“ dodáva samospráva.

Práce na rozšírení Harmincovej v Dúbravke sa predĺžia o dva mesiace

Práce na prvej etape, čiže vybudovanie úplne nového úseku cesty, ktoré malo byť hotové do konca apríla, tak budú trvať do konca júna. „V rámci týchto prác bude teraz dočasne uzavretý priechod pre chodcov na križovatke Harmincovej a Húščavovej ulice. Obchádzka pre chodcov povedie cez priechod pre chodcov pri autopredajni,“ konštatuje magistrát. Počas druhej etapy zrekonštruujú starú vozovku po celej dĺžke. Pribudne nová svetelná signalizácia, nové obrubníky, prídlažba a upravia dažďové vpusty. Doprava bude počas druhej etapy presmerovaná na novú časť cesty.

Práce na rozšírení Harmincovej v Dúbravke sa predĺžia o dva mesiace

Nasledovať bude posledná etapa, v rámci ktorej budú robiť najmä dopravné značenie na celom, novom a aj zrekonštruovanom úseku a dokončovacie práce.

Harmincova predstavuje jeden z hlavných prístupov do a z Dúbravky a zabezpečuje spojenie s obchvatom mesta. „Jej rozšírenie zo súčasnej dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú bude viesť k plynulejšej doprave a zlepšeniu podmienok pre mestskú hromadnú dopravu,“ konštatuje mesto. Rovnako odbremení časť Lamačskej cesty smerom na Lamač a Záhorskú Bystricu. V rámci projektu sa cesta rozširuje od križovatky s ulicou M. Sch. Trnavského po križovatku s ulicou Polianky, kde nadviaže na už vybudovanú štvorpruhovú cestu.


Pridaj komentár