Site icon Časopis Metropola

Na hrade Devín je zakázané nosenie zástavy na žrdi

Na hrade Devín je zakázané nosenie zástavy na žrdi

Členovia Matice slovenskej (MS) sa stretli pri výstupe na hrad Devín s nepochopením vedenia Múzea Mesta Bratislavy (MMB). Podľa tajomníka MS Jána Semana spolu so študentami evanjelického gymnázia a evanjelickým farárom zo Zvolenskej Slatiny vyšli v utorok 25. apríla na Devín, aby si pripomenuli vlasteneckú vychádzku študentov bratislavského lýcea pod vedením Ľudovíta Štúra. Spomienkové stretnutie vopred nahlásili a MMB ho povolilo. „Až hore pri pamätnej tabuli správca hradu vyzval predstaviteľov MS, aby stiahli zo žrdí slovenskú štátnu zástavu, zástavu Evanjelickej cirkvi a.v. a zástavu MS,“ uviedol Seman s tým, že podľa ich tvrdení je nosenie zástav v areáli hradu na žrdi zakázané.

„Je pre nás nepochopiteľné, že na hrade Devín, ktorý je slovenským národným symbolom, nie je povolené nosiť slovenskú zástavu na žrdi,“ skonštatoval Seman s tým, že MS na Devíne zorganizovala v minulosti niekoľko spomienkových podujatí pri príležitosti slávnej vychádzky štúrovcov z roku 1836 a nikdy im vedenie MMB nezakazovalo priniesť si na hrad zástavy. „Predsedníctvo MS sa obracia na poslancov, ktorí sú členmi Výboru NR SR pre kultúru a médiá, aby z pozície svojej verejnej funkcie interpelovali za zrušenie zákazu nosenia zástav v areáli hradu Devín, ktorý patrí pod MMB a múzeu odporučili, aby na veži hradu Devín osadili žrď so slovenskou štátnou zástavou, ako je to obvyklé aj na iných slovenských hradoch,“ dodal.

List správcu MS v podobnom znení bude adresovaný aj premiérovi SR, ministerke kultúry SR, najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku a primátorovi mesta Bratislava.

Exit mobile version