Dátum: 29. apríla 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Spoločnosť OLO pokračuje vo vrecovom zbere triedeného odpadu z rodinných domov

Bratislava vyhodnotila prvú etapu zmeny systému zberu odpadu a  v roku 2021 zapojí postupne všetky mestské časti.

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadov (OLO) bude distribuovať vrecia pre mestské časti zapojené v prvej etape vrecového zberu triedeného odpadu z rodinných domov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa OLO Linda Golejová. „Bratislava vyhodnotila prvú etapu zmeny systému zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov a v roku 2021 zapojí postupne všetky mestské časti,“ uviedla. Vrecia budú roznášať počas mája a júna v mestských častiach Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Vajnory podľa harmonogramu zverejneného na stránke OLO.

Do každého rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. „Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec pre všetkých obyvateľov rodinného domu,“ upozornila Golejová. Žlté a modré vrecia slúžia na zber triedeného odpadu z rodinných domov a ich počet (30 kusov modrých vriec na papier a 40 kusov žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny) je určený na 12 mesiacov. Frekvencia odvozu žltých vriec bude počas mesiacov jún, júl a august dvakrát mesačne. Od septembra bude frekvencia odvozu dvakrát mesačne pri oboch komoditách. Harmonogram odvozu od septembra bude zverejnený v auguste.

V auguste 2020 mesto spustilo prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu s odvozom priamo spred rodinných domov. Prvú etapu projektu odskúšalo mesto v siedmich mestských častiach. „Odvtedy sme sledovali správnosť triedenia a čistoty triedeného odpadu, čistotu životného prostredia v bývalých zberných hniezdach či mieru zapojenia domácností do vrecového zberu,“ podotkla Golejová a dodala, že výsledné dáta spolu s prieskumom občanov spracovali do vyhodnotenia prvej etapy realizácie, na základe ktorého tento spôsob zberu zaviedli od februára 2021 v ďalších troch mestských častiach – v Rači, Novom Meste a v Ružinove a od septembra ho zavedú aj v ostatných mestských častiach Bratislavy.

Pridaj komentár