Dátum: 25. mája 2021 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Naša rieka si zaslúži viac

„Mesto s fenoménom Dunaja málo pracuje. Rieka si zaslúži viac. Mesto musí prúdiť a vodná doprava či prístupnosť človeka k Dunaju, tomu dokáže napomáhať,“ povedala na odbornej konferencii Budúcnosť vodnej dopravy na Dunaji starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Konferenciu zorganizovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto a záštitu nad ňou prevzala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková. 

Hlavnou prioritou stretnutí bolo otvorenie tém, ktoré súvisia s vodnou dopravou na Dunaji. Vypracovanie koncepcie rozvoja vodnej dopravy do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 vychádza aj z programového vyhlásenia vlády (PVV). „Bolo dôležité povedať si, kde sa ktorá strana vidí a aké má pozície. Cieľom je teraz hľadať spoločné riešenia. Plánujeme vytvoriť pracovnú skupinu, kde by boli zastúpené všetky dotknuté strany – samospráva, štát aj podnikateľský sektor. Prioritou je revitalizácia osobného prístavu,“ uviedla Katarína Bruncková.

Základné programové dokumenty sú už urobené, ešte sa hľadá riešenie financovania. „Musíme ísť ruka v ruke. Mesto ako vlastník pozemkov a akcionár – Verejné prístavy a. s.,“ doplnila štátna tajomníčka.

Technický stav prístavu je v súčasnosti veľmi zlý. „Úroveň doplnkových služieb prístavu je slabá. Chýba aj infraštruktúra pre rekreačnú a športovú plavbu,“ opisuje Tomáš Kalina z akciovej spoločnosti Verejné prístavy. Rozvoj komplikujú nevyrovnané majetkovo-právne vzťahy.

Štátna tajomníčka Katarína Bruncková tiež pripomenula, že čerpanie eurofondov pre vodnú dopravu bolo v minulých rokov veľmi nízke. Dôvodom bola nepripravenosť projektov, zdĺhavé verejné obstarávania a posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Financovanie výrazne ovplyvnila aj pandémia. Zastavila aj spustenie dlho očakávaného projektu DunajBus, ktorý by mal oživiť verejnú dopravu na Dunaji. Ide o linku osobnej vodnej kyvadlovej dopravy, ktorá spojí komunitu miest a obcí v rámci Podunajského regiónu – od Gabčíkova až po Bratislavu. „Projekt bol už stopercentne pripravený, ale prišiel covid-19 a prostriedky, ktoré boli alokované v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vodná doprava sa presunuli na pandémiu. Na tomto fóre sa však ukázalo, že peniaze sa ešte dajú dočerpať do roku 2023. To je veľmi dobrá správa,“ povedal riaditeľ spoločnosti ProDanubia – Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji Gabriel Mészáros.

Tento projekt je na pôde samosprávy, štátu ako aj verejnosti veľmi očakávaný. „Veľkým pozitívom je, že ľudia z lode vystúpia priamo v centre – v Starom Meste. Kým sa však projekt spustí mali by sme si dať záležať na tom, aby bol udržateľný a z finančného hľadiska rentabilný, aby nezadlžoval štát ani samosprávu,“ povedala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Staré Mesto sa aj intenzívne zaujíma aj o oživenie verejného priestoru pri budove Propellera na staromestskej strane. „Nábrežie si zaslúži väčšie prepojenie človeka s vodou. Miesto pri Propelleri by toto spojenie vedelo dokonale poskytnúť, napríklad terasovým prepojením nábrežia s riekou – podobne ako je to pri Eurovei,“ uzavrela Zuzana Aufrichtová. Mestská časť nábrežie efektívne využíva už teraz. Minulé leto sa v priestore medzi Propellerom a parčíkom na Vajanského nábreží, konal prvý ročník Staromestského kultúrneho leta na nábreží.  Súčasťou kultúrnych aktivít sú aj pravidelné exteriérové fotografické výstavy.

Pridaj komentár