Dátum: 14. februára 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Metropolitný inštitút Bratislavy vydal manuál osádzania zábradlí

V Bratislave je viac zábradlí, ako je nutné, vhodnejšou bariérou môže byť zeleň. Ako informuje hovorkyňa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) Annamária Krchňavá, v hlavnom meste sa nachádza množstvo nadbytočných zábradlí, ktoré znižujú komfort pešieho pohybu, a tiež kvalitu verejného priestoru. Nová koncepčná príručka Princípy a štandardy zábradlí má docieliť, aby sa pri budúcich obnovách ulíc osádzali zábradlia len tam, kde budú skutočne plniť svoju funkciu.

„Zábradlie ako ochranný prvok pre peších je žiaduce umiestňovať iba vtedy, ak nie je možné ich ochranu zaistiť inak,“ poznamenal riaditeľ Sekcie verejných priestorov z MIB Roman Žitňanský. Ako dodal, peší pohyb má vo verejnom priestore prioritu. Alternatívou k zábradliu môže byť podľa neho zeleň alebo mobiliár, ktorý vytvára mäkkú psychologickú prekážku. „Účinnou bariérou sú tiež veľké kvetináče alebo živé ploty, ktoré sú oproti zábradliu nielen estetickejšie, ale pozitívne ovplyvňujú aj lokálnu mikroklímu,“ doplnil.

Nová príručka prináša okrem všeobecných princípov aj konkrétne modelové situácie, ktoré sa na území Bratislavy často opakujú, vďaka čomu je možné na ne aplikovať rovnaké princípy. „Vo všeobecnosti platí, že dopravno-bezpečnostné zábradlie by sa malo používať len vtedy, ak je nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov,“ spresnila Krchňavá s tým, že zároveň by nemalo byť dominantným prvkom v priestore. „Dôležitou zásadou pri navrhovaní zábradlia tiež je, aby nesťažovalo výhľad na prichádzajúce vozidlá osobám malého vzrastu či ľudom na invalidnom vozíku,“ dodala.

Nový manuál sa venuje aj dizajnu zábradlia, keďže ide o prvok, ktorý dotvára identitu mesta. „Zábradlie by malo vždy zapadať do svojho okolia a byť čo najviac materiálovo, farebne a dizajnovo zladené s ostatnými prvkami vo verejnom priestore,“ vysvetlila Krchňavá s tým, že v rámci jedného uceleného úseku verejného priestoru by malo mesto používať len jeden typ zábradlia. Taktiež na zábradlia v správe mesta už nebude možné umiestňovať reklamné pútače.

MIB od svojho vzniku dokončili 19 princípov a štandardov na rôzne prvky vo verejnom priestore, ako sú koše na odpad, lavičky, reklama, pouličné osvetlenie či zeleň. Dokumenty sú súčasťou Manuálu verejných priestorov a dokopy tvoria koncepčné pravidlá, ako by sa mali verejné priestory v meste tvoriť a obnovovať. Princípy a štandardy osádzania zábradlí majú slúžiť magistrátu a mestským častiam ako základný podklad pri navrhovaní a tvorbe projektov verejných priestorov v prípade, že sa nedá vyhnúť použitiu zábradlia. Takisto môžu slúžiť ako podklad a návod pre súkromných investorov.


Pridaj komentár