Dátum: 26. marca 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Mesto vyhlásilo architektonicko-konštrukčné súťaže na lávky cez Chorvátske rameno

Ide o štyri samostatné súťaže, ktoré sú vyhlásené naraz a budú vyhodnocované jednou porotou v jednom termíne.

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Metro Bratislava vyhlasujú architektonicko-konštrukčné súťaže na lávky pre chodcov a cyklistov cez Chorvátske rameno v Petržalke. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MIB Marcela Glevická. „Štyri lávky budú urbanisticky, architektonicky, funkčne a dopravne napojené do kontextu miesta. Návrh prinesie aj riešenie predpolia lávok na oboch brehoch a bude v maximálnej možnej miere rešpektovať tvarovanie terénu a zelene Chorvátskeho ramena,“ uviedla Glevická.

Zámerom je podľa MIB najmä zlepšenie dostupnosti zastávok mestskej hromadnej dopravy vytvorením komfortného a jednoduchého prístupu. „Lávky tiež pomôžu k využitiu potenciálu Chorvátskeho ramena ako lokálnej rekreačnej zóny, keďže v súčasnosti je umožnený predovšetkým súbežný pohyb pozdĺž brehov a len výnimočne je umožnené jeho križovanie,“ vysvetlila hovorkyňa. V súťaži budú tiež riešené nadväzujúce chodníky a krajinné úpravy v okolí lávok. Všetky lávky budú bezbariérové s vhodným sklonom pre vozičkárov, rovnako počítajú s bezbariérovým prístupom. „Preferuje sa architektonicky čisté a subtílne riešenie,“ doplnila.

Ide o štyri samostatné súťaže návrhov s rovnakým jadrom zadania, ktoré sú vyhlásené naraz a budú vyhodnocované jednou porotou v jednom termíne. „Pre každú situáciu sa bude hľadať najlepšie riešenie. Architekti tak môžu navrhovať jednu alebo viacero lávok,“ skonštatovala Glevická. Každá súťaž je anonymná, verejná, jednokolová, architektonicko-konštrukčná s termínom odovzdania návrhov v júni 2021. Kompletné zadanie je zverejnené na stránke MIB a na portáli verejného obstarávania.

Súťaž nadväzuje na projekt predĺženia električkovej trate zo Šafárikovho námestia po Janíkov dvor a výstavba lávok sa bude vykonávať v spojitosti s výstavbou električkovej trate. Nový úsek električkovej trate do Petržalky bude nadväzovať na súčasnú zastávku Farského, úpravou existujúcej trate a jej okolia ju nahradí zastávka Bosáková. „Trať bude ďalej pokračovať novými električkovými zastávkami, ktoré sú teraz navrhnuté, a to Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor,“ uzavrela hovorkyňa.

Pridaj komentár