Dátum: 20. júna 2024 Autor: SITA Komentáre: 0
Hygienici povolili prevádzku všetkých kontrolovaných kúpalísk v kraji

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava povolil prevádzku všetkých kontrolovaných kúpalísk v Bratislavskom kraji. Ako informuje hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosálová, ku dnešnému dňu povolili prevádzku deviatich umelých kúpalísk – letné kúpalisko (LK) v Malackách, LK v Modre, Aquapark Senec, ako aj LK v Bratislave: Krasňany, Lamač, Rosnička, Tehelné pole, Rača, Delfín, a tiež dvoch prírodných kúpalísk – Zlaté piesky a Slnečné jazerá v Senci.Prevádzkovanie letných kúpalísk Iuventa, Matadorka, LK v Pezinku a prírodného kúpaliska Kuchajda je podľa Nosálovej v riešení na základe podaných žiadostí. Súhlasné rozhodnutia k prevádzke kúpalísk vydali hygienici po preukázaní splnenia všetkých hygienických požiadaviek vrátane laboratórnych výsledkov vstupnej kvality vody na kúpanie stanovených vyhláškou ministerstva zdravotníctva.

„Okúpať sa môžete aj v prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, a to Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská a Hlboké jazero v Senci, nakoľko vzorky vody tu preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie,“ poznamenala Nosálová. Počas tohtoročnej sezóny do monitoringu sledovania kvality vody zaradili dve prírodné jazerá v okrese Senec: Bielske jazero (Veľký Biel) a Strieborné jazero.

Prírodnú vodnú plochu Plavecký Štvrtok zo sledovania kvality vody vyradili z dôvodu dlhodobo nevyhovujúcej kvality, a tiež z dôvodu, že lokalitu využívajú prevažne rybári. Kvalitu vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou budú kontrolovať v dvojtýždňových intervaloch a podľa aktuálnej situácie. V lokalitách s neorganizovanou rekreáciou budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody štyrikrát za sezónu alebo podľa situácie.

Kontrolu bazénovej vody vykonajú raz za mesiac alebo podľa aktuálnej situácie. Na webovej stránke uvzsr.sk/web/ruvzba budú počas tohtoročnej sezóny každý štvrtok zverejňované aktuálne výsledky z rozborov vôd aj s poznámkou, či je voda vhodná na kúpanie.

Pridaj komentár