Dátum: 14. novembra 2020 Autor: SITA Komentáre: 0
Železničná doprava na linke Bratislava - Dunajská Streda - Komárno je od 13. decembra v réžii ZSSK a Österreichische Bundesbahnen

Dopravnú obsluhu na linke Bratislava – Dunajská Streda – Komárno bude realizovať od 13. decembra Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Ako ďalej informoval Tomáš Kováč, hovorca ZSSK, národný dopravca rozšíril na túto trať aj platnosť SUPERGARANCIE ZSSK, ktorá dodnes platila iba na žilinských rýchlikoch RR 7XX a v IC vlakoch. Cestujúcim za meškanie od 60 a viac minút v ich cieľovej stanici garantuje ZSSK odškodnenie až do výšky 100 percent zaplateného cestovného.

Vrátenie cestovného sa vzťahuje na takmer všetky meškania. Jedinými dvoma výnimkami sú smrť v koľajisku a nehoda na priecestí. V tejto súvislosti ZSSK upozorňuje, že v úseku Komárno – Bratislava Odb. Letisko sa nachádza veľký počet železničných priecestí. Celkovo ich je 51, pričom iba osem z nich je vybavených závorami a 17 svetelným zariadením. Nezabezpečených priecestí je tu 25, čo sa prejavuje aj vo zvýšenej miere nehodovosti na tejto trati v porovnaní so zabezpečenejšími úsekmi inde na Slovensku.

Ak vlak v dotknutom úseku mešká do cieľovej stanice cestujúceho 60 a viac minút, cestujúci má nárok na odškodnenie. Pri meškaní 60 – 119 minút vo výške 50 percent zo zaplateného cestovného prislúchajúceho na daný vlak a úsek, pri meškaní 120 a viac minút vo výške 100 percent zaplateného cestovného prislúchajúceho na daný vlak a úsek. Cestujúci si nárok na odškodnenie a reklamáciu uplatňuje bez zbytočného odkladu prostredníctvom elektronického formulára, e-mailom či písomnou žiadosťou v ktorejkoľvek pokladnici dopravcu alebo na jeho adrese.

Trať z bratislavskej hlavnej stanice do Komárna, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1896, meria 100 kilometrov a najrýchlejší regionálny expres ZSSK ju zdolá už za 1 h a 42 min. Osobnému vlaku to trvá minimálne 2 h a 7 min. Od východovej po cieľovú stanicu zastaví na trati osobný vlak 27-krát. Regionálny expres má len 16 zastávok.

Podľa ZSSK budúcnosť trate závisí okrem kvalitného dopravcu a jeho spoľahlivého vozidlového parku aj od údržby a modernizácie infraštruktúry. Aktuálne sa hľadajú riešenia na predĺženie nástupíšť na železničných staniciach, v ktorých prebieha pravidelné križovanie vlakov. Tie majú byť predĺžené zo 120 metrov na 180 metrov tak, aby tu bolo možné radiť dlhšie súpravy s väčšou kapacitou.

Keďže od 13. decembra dochádza na trati Bratislava – Komárno k zmene dopravcu, RegioJet (RJ) ukončí predaj všetkých cestovných lístkov s tarifou RJ dňom 12. decembra 2020 a ZSSK zavedie predaj cestovných lístkov s tarifou ZSSK od 13. decembra. Cestovné lístky predané RJ s platnosťou po 13. decembri ZSSK cestujúcim vo vlaku uzná. Na trati budú uznávané všetky železničné preukazy štandardne ako na celej sieti.

Pridaj komentár