Dátum: 9. novembra 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Začali s rekonštrukciou vodárenskej infraštruktúry na Okružnej ulici v Trnávke

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) začala tento týždeň s rekonštrukciou kanalizácie na Okružnej ulici v bratislavskej Trnávke. Ako uvádza BVS na sociálnej sieti, verejná kanalizácia je v tomto úseku po termíne svojej technickej životnosti. „Je poruchová, čo ma vplyv na jej funkčnosť, a tiež na verejný priestor,“ konštatuje spoločnosť. Rekonštrukciou prejde okrem kanalizácie aj vodovod. Cieľom je predísť budúcim opätovným zásahom do zrekonštruovaných povrchov vozovky.

Rekonštrukcia v tomto roku začne na Okružnej ulici od Krasinského ulice po križovatku s Pavlovičovou, Jasnou a Staničnou ulicou. Rekonštrukcia druhej polovice Okružnej je naplánovaná na budúci rok. „Ide o pilotný projekt rekonštrukcie vodárenskej infraštruktúry v tejto lokalite, ktorý bude v najbližších rokoch pokračovať ďalšími ulicami,“ priblížila BVS. Sanačné práce by chceli začať na jar 2024 a predpokladajú postupnú realizáciu po jednotlivých oblastiach v najbližších siedmich až ôsmich rokoch. Predpokladaná ročná investícia je vo výške 2 milióny eur.

Celkovo pôjde o sanáciu necelých ôsmich kilometrov verejnej kanalizácie a necelých ôsmich kilometrov verejného vodovodu. Práce budú realizovať po súvisiacich celkoch, teda približne tri až štyri ulice ročne, v dĺžke minimálne jeden kilometer. „Na budúci rok je naplánovaná sanácia verejnej kanalizácie a verejného vodovodu na uliciach Na Lánoch, Rozmarínova, Gašparíkova, Staničná, Jasná po Nerudovu ulicu a zvyšná časť Okružnej ulice,“ dodáva BVS.


Pridaj komentár